Állások keresése - Nappali ellátás vezető - Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekNappali ellátás vezető

Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény

nappali ellátás vezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1036 Budapest, Kiskorona utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az idősek klubjának jogszabály szerinti működtetésé. Az időskorúak igényéhez igazodóan a szakmai program adaptálása helyi szintre, a kor elvárásainak megfelelő szakmai színvonalon. jogszabály által előírt dokumentáció pontos vezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, I/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet 8.1. ponjában előírt felsőfokú szociális végzettség,

        szakmai tapasztalat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okirat másolata, szakmai program az idősek klubja vezetésére, fejlesztésére vonatkozóan. Nyilatkozat a pályázat anyagában foglalt személyes adatok kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Honti Szilvia nyújt, a 06-1-2501552 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 240/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Nappali ellátás vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény címére történő megküldésével (1036 Budapest, Kiskorona utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 240/2019, valamint a munkakör megnevezését: Nappali ellátás vezető.

        Elektronikus úton Honti Szilvia részére a honti.szilvia@kszki.obuda.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 11.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések