Állások keresése - illetményszámfejtő - Nemzeti Védelmi Szolgálat | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekilletményszámfejtő

Nemzeti Védelmi Szolgálat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nemzeti Védelmi Szolgálat
Közgazdasági Osztály

illetményszámfejtő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1101 Budapest, Kerepesi út 47-49.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Nemzeti Védelmi Szolgálat illetményszámfejtés feladatainak ellátása: • Illetményszámfejtő rendszerben rögzít, ellenőriz, elvégzi a kapcsolódó feladatokat. • A személyi állomány járandóságainak számfejtéséhez a MÁK illetékes Számfejtési Centruma felé a szükséges iratok, dokumentumok határidőre történő továbbításáról gondoskodik, a rendszeres illetmények illetve nem rendszeres és külső személyi juttatásokat a számfejtését elvégzi. A MÁK illetékes számfejtési Centruma által számfejtett adatok alapján utalásra előkészíti, szükség szerint végzi a dolgozók folyószámlájára történő utalást. • A MÁK részére rendszerezetten, átlátható és ellenőrizhető módon előkészíti és továbbítja a munkabéreket terhelő különböző levonások (gyermektartás, nyugdíjpénztár stb. ) okmányait. • Nyilvántartásokat vezet, elvégzi a szükséges adatszolgáltatások pl.: MÁK, önkéntes és magánnyugdíj pénztárak felé. • Összefoglalja és koordinálja a táppénzes- és gyed igényléseket, az egészségügyi és betegszabadságokat összegyűjti. • Nyugdíjazáshoz és nyugdíjszerű ellátásokhoz kiállítja a szükséges igazolásokat, melyeket továbbít a Nyugdíj pénztár, illetve a Nyugdíjmegállapító Hivatal efelé. Az önkéntes és magánynyugdíj pénztárakhoz kapcsolódó befizetés, bevallások határidőre történő elkészítése • Ellenőrzi az intézmény hatáskörébe tartozó havi, negyedéves adóbevallásokat és befizetéseket pl.: cégautóadó.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, pénzügyi,

        illetményszámfejtéssel összefüggő - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés,

        Angol nyelvből felsőfokú A típusú szakmai nyelvvizsga,

        illetményszámfejtéssel összefüggő - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Érvényes nemzetbiztonsági ellenőrzés.

        Robotzsaru rendszer használatában való jártasság,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű Önállóság, Pontosság, Precizitás, Megbízhatóság, Rugalmasság,,

        Kiváló szintű Csapatmunka és együttműködési készség, ,

        Kiváló szintű Kommunikációs és kapcsolattartási készség,,

        Kiváló szintű Problémamegoldó képesség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai életutat részletesen bemutató, fényképes önéletrajz,

        Iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata,

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 2.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Védelmi Szolgálat címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 30310/4375-19/2016. , valamint a munkakör megnevezését: illetményszámfejtő.         Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Védelmi Szolgálat címére történő megküldésével (1101 Budapest, Kerepesi út 47-49. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 30310/4375-19/2016. , valamint a munkakör megnevezését: illetményszámfejtő.

        Elektronikus úton Jelasics László részére a jelasicsl@nvsz.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nvsz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések