Állások keresése - háziorvos - Tiszakerecseny Község Önkormányzata Háziorvosi Szolgálat | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekháziorvos

Tiszakerecseny Község Önkormányzata Háziorvosi Szolgálat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tiszakerecseny Község Önkormányzata Háziorvosi Szolgálat

háziorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4834 Tiszakerecseny, Árpád utca 30.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4834 Tiszaadony, Jókai út 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tiszakerecseny és Tiszaadony területi ellátási kötelezettségekkel működtetendő -jelenleg helyettesítéssel ellátott- felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3) kormányrendelet alapján OEP-el kötött finanszírozási szerződés - kivéve ha vállalkozásban kívánja folytatni a tevékenységet ( a Képviselő-testület hozzájárul a háziorvosi feladatok vállalkozásban történő ellátásához is) az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény

        Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben

        az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) kormányrendeletben

        valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata

        Egészségügyi alkalmassági igazolás

        MOK tagsági igazolás

        A pályázó nyilatkozata arról, hoy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        Nyilatkozat a pályázatnak a testületi ülés, illetve bizottsági ülés nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tég Attila Bálint nyújt, a 06 70 334 7098 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tiszakerecseny Község Önkormányzata Háziorvosi Szolgálat címére történő megküldésével (4834 Tiszakerecseny, Árpád utca 48. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/1099-2/2019 , valamint a munkakör megnevezését: háziorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Tiszakerecseny Község Önkormányzata Háziorvosi Szolgálat címére történő megküldésével (4834 Tiszakerecseny, Árpád utca 48. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/1099-2/2019, valamint a munkakör megnevezését: háziorvos.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálására az önkormányzat Képviselő-testületének a pályázati határidő lejártát követő ülésén kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A meghirdetett háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen megszerezhető; - a háziorvosi körzet lakosságszáma 2018 évi adatok szerint: 1059 fő Tiszakerecsenyben és 678 fő Tiszaadonyban;- az önkormányzat a feladatellátáshoz a teljeskörűen felújított rendelő helységet, valamint annak felszerelését és berendezését térítésmentesen biztosítja vállalkozó háziorvos esetén is; - az önkormányzat a feladatot ellátó háziorvos részére felújított szolgálati lakást biztosít; - az önkormányzat fenntartja azon jogát, hogy a pályázat felhívást indoklás nélkül visszavonja, a pályázati eljárást megszüntesse.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések