Állások keresése - Klarinét tanár - Berettyóújfalui Tankerületi Központ | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekKlarinét tanár

Berettyóújfalui Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Csökmői Bocskai István Általános Iskola és AMI Hidas Frigyes Művészeti Iskolája

Klarinét tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 32 órás

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4145 Csökmő, Kossuth utca 121.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Klarinét órák megtartása a művészeti iskolában

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv., továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, egyetemi szintű klarinét tanári szakképzettség, vagy a művészeti tárgynak megfelelő művész, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. év CXC.tv. 98. § (8) bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve,

        Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól való eltiltás alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        cselekvőképesség,

        a pályázó vállalja a Berettyóújfalui Járás illetékességi területén belül történő munkavégzést

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Az álláshely betöltésénél előnyben részesülnek a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjasok.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        végzettséget igazoló okiratok másolati példánya,

        90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

        a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,

        a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez,

        motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóthné Almási Zsuzsanna intézményvezető nyújt, a 0654/443620 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Berettyóújfalui Tankerületi Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/081/01911-2/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Klarinét tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Berettyóújfalui Tankerületi Központ címére történő megküldésével (4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 17-19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/081/01911-2/2019, valamint a munkakör megnevezését: Klarinét tanár.

        Elektronikus úton Tóthné Almási Zsuzsanna intézményvezető részére a iskola@bocskai-csokmo.sulinet.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézményvezető véleményének kikérése után az alkalmazásról a tankerületi központ igazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát, valamint a pályázat visszavonásának jogát a Berettyóújfalui Tankerületi Központ fenntartja. A pályázatot e-mailben kérjük megküldeni az intézmény részére. A pályázat benyújtásakor a következő iktatószámra szíveskedjen hivatkozni: TK/081/1911-2/2019. Az e-mail tárgyába kérjük írják be „PÁLYÁZAT - klarinét tanár”. Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések