Állások keresése - egyetemi tanársegéd (2019/220) - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekegyetemi tanársegéd (2019/220)

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
Vasúti Járművek Repülőgépek és Hajók Tanszék

egyetemi tanársegéd (2019/220)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1111 Budapest, Stoczek utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Színvonalas oktatás végzése, gyakorlatok vezetése; közreműködés a hallgatók számonkérésében a mindenkori tanrendnek, órarendnek és a tanulmányi és vizsgaszabályzat előírásainak megfelelően; közreműködés az oktatásfejlesztésben. Az oktatott tárgyakat magába foglaló tudományág területén a színvonalas oktatáshoz, gyakorlatok vezetéséhez szükséges felkészültség megszerzése és gyarapítása. Tudományos tevékenység: a szervezeti egység kutatásaiban való részvétel, rendszeres publikációs tevékenység, részvétel tudományos konferenciákon, egyeztetett ütemezés szerint a doktori cselekményre való felkészülés, illetve a fokozat megszerzése, a tudományos diákköri munka segítése, illetve törekvés a pályázati lehetőségek felkutatására, és részvétel azokban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, (Msc) végzettség (járműmérnök vagy gépészmérnök),

        Angol, vagy német nyelv ismerete

        Közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén érvényes, 3 hónapnál nem régebbi a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. §. (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása szükséges

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        A pályázó pályázatában röviden fejtse ki munkakörébe tartozó feladatokkal kapcsolatos törekvéseit, elképzeléseit

        Végzettséget tanúsító okirat(ok) hiteles másolata

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2019/220 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanársegéd (2019/220).         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével (1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3-9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2019/220, valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanársegéd (2019/220).

        Elektronikus úton Humánerőforrás Igazgatóság részére a humaneroforras@mail.bme.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatban foglalt és maradéktalanul beküldött dokumentumok fényében tekintjük érvényesnek a jelentkezést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bme.hu

        www.kozlekedes.bme.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Jelentkezéskor a munkakör megnevezése mellett található azonosítószámot kérjük feltüntetni. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések