Állások keresése - Bölcsődevezető - Belváros-Lipótváros Bp. Főv. V.Kerületi Önkormányzat Egyesített Bölcsőde | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekBölcsődevezető

Belváros-Lipótváros Bp. Főv. V.Kerületi Önkormányzat Egyesített Bölcsőde

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

1055 Budapest Balaton utca 10.

Bölcsődevezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019. 09.01-2020.08.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1055 , Balaton utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tagintézmény szakmai , adminisztrációs feladatainak irányítása,illetve a szervezési feladatok ellátása. A bölcsőde működéséhez szükséges személyi, tárgyi feltételek megteremtése. a dolgozók munkájának ellenőrzése, értékelése.Gondoskodik gyermekek ellátásáról ,szülők értesítéséről, az eljárások dokumentálásáról.Figyelemmel kíséri a bölcsődeorvos tevékenységét.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Főiskola "3. melléklet a 6/2016.(III.24.)EMMI rendelethez"-ben meghatározott képesítés

        Magyar állampolgárság , vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező ,illetve bevándorolt vagy letelepedett jogállás

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség

        A Kjt-ben foglalt közalkalmazotti jogviszony létesítésére vonatkozó kizáró okok hiánya.

        Egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem,

        Angol nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

        hasonló területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű Szakmai igényesség, önálló munkavégzés , jó kommunikációs képesség, terhelhetőség, precizitás ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Végzettséget, valamint az egyéb képzettséget igazoló okiratok hiteles másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        Motivációs levél

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul pályázatának nyilvános ülésen történő tárgyalásához

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Katona Edit nyújt, a +36/1//235-05-38 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Belváros-Lipótváros Bp. Főv. V.Kerületi Önkormányzat Egyesített Bölcsőde címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 832/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Bölcsődevezető.         Postai úton, a pályázatnak a Belváros-Lipótváros Bp. Főv. V.Kerületi Önkormányzat Egyesített Bölcsőde címére történő megküldésével (1053 Budapest, Papnövelde utca 4-6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 832/2019, valamint a munkakör megnevezését: Bölcsődevezető.

        Elektronikus úton Katona Edit részére a papnovelde@belvarosibolcsodek.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 23.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések