Állások keresése - Jegyző - Mándoki Polgármesteri Hivatal | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekJegyző

Mándoki Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Mándoki Polgármesteri Hivatal

Jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4644 Mándok, Ady E. utca 1.

Ellátandó feladatok:

Önkormányzati hivatal vezetése, munkáltatói jogkör gyakorlása a hivatal köztisztviselői tekintetében. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok és hatáskörök ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Vezeti a önkormányzati hivatalt, gondoskodik az önkormányzatok működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról; a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; gyakorolja a munkáltatói jogokat az önkormányzati hivatal közszolgálati tisztviselői felett; döntésre előkészíti a polgármesterek hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket; dönt az átruházott hatósági ügyekben; tanácskozási joggal részt vesz a képviselő-testületek ülésén; dönt a hatáskörébe utalt ügyekben. Biztosítja a működés törvényes kereteit.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 11

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,,

        Jegyzői vagy aljegyzői munkakörben eltöltött - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Közigazgatási szakvizsga,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        ASP rendszer ismerete

        Anyakönyvi szakvizsga

        B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklet szerinti részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 5. számú mellékletében foglaltakra

        Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

        Jegyzői munkakör betöltésével kapcsolatos vezetői elképzelések

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy megkérésének igazolása

        Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

        Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati eljárás során személyes adatainak kezeléséhez, valamint az elbírálásban résztvevő személyek a pályázat teljes tartalmát megismerhetik

        Nyilatkozat, hogy a Kttv. 84-87.§-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok nem áll fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. november 18. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pekó László polgármester nyújt, a 06 45 435 002 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Mándoki Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4644 Mándok, Ady E. utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3184/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.         Postai úton, a pályázatnak a Mándoki Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4644 Mándok, Ady Endre út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3184/2019, valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.

        Személyesen: Pekó László polgármester, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4644 Mándok, Ady E. utca 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A polgármester formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók esetében fenntartja a jogot a személyes meghallgatásra, illetve arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kiválasztásról és a kinevezésről a polgármester dönt. A polgármester a formai feltételeknek nem megfelelő pályázatokat érvénytelennek nyilvánítja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Mándoki Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2019. augusztus 5.

        www.mandok.hu - 2019. augusztus 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A nyertes pályázó 3 hónap próbaidő kitöltése mellett, határozatlan időre kerül kinevezésre.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések