Állások keresése - óvodavezető - Szabolcs Község Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekóvodavezető

Szabolcs Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szabolcsi Árpád Fejedelem Napközi Otthonos Óvoda

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020.02.01-2025.01.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4467 Szabolcs, Tiszafolyó út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény törvényes működésének biztosítása, a pedagógiai munka szakmai irányítása, a pedagógiai program megvalósulása, az intézményi költségvetés betartása, munkáltatói vezetői jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

        Legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat. - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        az adott intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

        legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

        büntetlen előélet

        vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

        az adott intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás

        cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        pályázó szakmai önéletrajzát

        az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre és gazdálkodásra épülő fejlesztési elképzeléseket

        iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolatát

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amely tartalmazza azt, hogy a betöltendő munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll

        eddigi munkaviszonyokról, szakmai gyakorlatról szóló igazolásokat

        a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a képviselő-testület illetékes bizottsága, valamint a képviselő-testületi ülés nyilvánosságához hozzájárul-e

        nyilatkozatot vagyonnyilatkozat tételéről pályázati nyertesség esetére

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csegei László nyújt, a 0642/720-102 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szabolcs Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4467 Szabolcs, Petőfi út 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II/82-5/2019. , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Szabolcs Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4467 Szabolcs, Petőfi út 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II/82-5/2019., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

a véleményezési határidő lejártától számított 30. napot követő első képviselő-testületi ülésen kerül sor

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Oktatási és Kulturális Közlöny - 2019. augusztus 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Szabolcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szabolcs.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések