Állások keresése - bölcsődevezető - Mór Városi Önkormányzat | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekbölcsődevezető

Mór Városi Önkormányzat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nefelejcs Bölcsőde

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020.09.01-2025.08.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8060 Mór, Cserhát utca 33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény vezetése, irányítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklet I. rész I. Alapellátások 2.B. pontjában meghatározott felsőfokú végzettség és szakképzettség,

        leg. 5év ffokú végz-et v. ffokú szakm. kép. ig. gyermekvéd., szoc.ell, eü.ell., közokt-i szakm. gyak - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állp. v. külön jsz. sz. a szabad mozgás és tart. jogával rend., bevándorolt, letelepedett; mag. vez. beoszt. ellátására szóló megbízást megelőzően 2007.évi CLII. tv. sz. vagyonnyil.tétel; csel.kép.; büntetlen előélet; igazolni kell:nem áll fogl. eltiltás, Kjt. 20.§ (2)d) sz. büntetőelj. hatálya alatt, megfelel a Kjt. 20.§(2c)-(2e)p-ának, 1997. évi XXXI.tv. 10/A.§ sz. kiz. ok nem áll fenn; mag. vez. megbízás feltétele: közalk. jogviszony

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényk. szakm. önéletr., szakm. gyak-ról hit. ig, végzettséget, szakképz-t ig. oki. más., vez. szakm. progr., 3 hó-nál nem régebbi hat.erk.biz, nyil: 1997. évi XXXI.tv. 10/A.§ (1) bek. e) sz. kizáró ok nem áll fenn, nyil. 257/2000. (XII.26.) Korm.rend. 3/a. § sz. nem áll csel.kép-et érintő gond. alatt, vagyonnyil.tételt vállalja, hozzájárul a szem. adatoknak a pály. elj-sal ö.függő kez-hez, pály. anyag sokszorosításához, nyil. pályázatának zárt ülésen tört. tárgyalását kéri

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Horváth Éva nyújt, a 22/560-814 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Mór Városi Önkormányzat címére történő megküldésével (8060 Mór, Szent István tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/1984/2019 , valamint a munkakör megnevezését: bölcsődevezető.         Postai úton, a pályázatnak a Mór Városi Önkormányzat címére történő megküldésével (8060 Mór, Szent István tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/1984/2019, valamint a munkakör megnevezését: bölcsődevezető.

vagy

        Elektronikus úton Fenyves Péter részére a fenyves@mor.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 1/A. § (9) bekezdésében meghatározott személyekből álló eseti bizottság véleményezi. A pályázatokról Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.mor.hu - 2019. augusztus 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot érvénytelenné vagy eredménytelenné nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mor.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések