Állások keresése - esetmenedzser - Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekesetmenedzser

Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény
Család- és Gyermekjóléti Központ

esetmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3600 Ózd, Lehel vezér út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben és a végrehajtásáról szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben meghatározott család- és gyermekjóléti központ tevékenységéhez kapcsolódó esetmenedzseri feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet II. I. 1/a. pontjában meghatározott képesítési előírások az irányadóak.,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű képesség az önálló- és csapatmunkára,

        Kiváló szintű problémamegoldó képesség,

        Kiváló szintű empátiás készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz.

        Erkölcsi bizonyítvány.

        Végzettséget igazoló okmányok másolata.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésban szükséges kezeléséhez hozzájárul.

        Nyilatkozat arról, hogy az 1997. évi XXXI. törvény 10/A. §-ában meghatározott kizáró okok vele szemben nem állnak fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gál Katalin nyújt, a 06-48/472-341 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény címére történő megküldésével (3600 Ózd, Október 23. tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ÓTSZE/64-8/2019 , valamint a munkakör megnevezését: esetmenedzser.         Postai úton, a pályázatnak a Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény címére történő megküldésével (3600 Ózd, Október 23. tér 1. 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ÓTSZE/64-8/2019, valamint a munkakör megnevezését: esetmenedzser.

        Elektronikus úton Gál Katalin részére a galkatalin0704@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Gál Katalin, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3600 Ózd, Október 23. tér 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések