Állások keresése - húsvizsgáló technikus - Nógrád Megyei Kormányhivatal | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekhúsvizsgáló technikus

Nógrád Megyei Kormányhivatal

                           

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Nógrád Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi O

húsvizsgáló technikus

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3100 Salgótarján, Baglyasi út 2.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Állat-egészségügyi és élelmiszerlánc-biztonsági feladatkör

Ellátandó feladatok:

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztálya és járási hivatalai által felügyelt létesítményekben a vágóhidakra beszállított, levágott állatokkal és feldolgozott termékekkel kapcsolatos húsvizsgálati feladatokban való közreműködés hatósági állatorvos irányítása és felügyelete mellett.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- élőállat vizsgálata, a beszállított élőállatok dokumentumainak ellenőrzése, a dokumentáció vezetése; - az élőállatok vágás előtti ante mortem vizsgálatának elvégzése; - húsvizsgálati tevékenységgel kapcsolatos szakmai nyilvántartások vezetése; - rendellenesség, vagy egészségügyi probléma észlelése esetén a károk minimalizálásához szükséges intézkedések megtétele, közreműködés a hatósági eljárás kezdeményezésében; - a Trichinella vizsgálatok elvégzése, a vizsgálóhely tisztítása és fertőtlenítése; - a monitoring vagy hatósági vizsgálatokhoz szükséges mintavétel, valamint a minták továbbítása; - közreműködés az állatszállító járművek alkalmasságának ellenőrzésében, valamint az élőállat lerakodás felügyeletében; - élelmiszer feldolgozás (húsok hűtése, csontozása, darabolása, valamint késztermék gyártása) során ellenőrzések végzése, az ennek során tapasztalt elváltozások jelentése a hatósági állatorvosnak.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) Nógrád Megyei Kormányhivatal hatályos Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, • Mezőgazdasági középiskolai végzettség vagy középiskolai végzettség és mezőgazdasági, élelmiszeripari szakmacsoportba tartozó szakképzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz, a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti adattartalommal; erkölcsi bizonyítvány; iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata; motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gombik Zsuzsanna főosztályvezető nyújt, a +36 32/521-527 vagy a +36 30/475-5410 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nógrád Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (Jogi és Humánpolitikai Főosztály 3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 9. (adatvédelmi nyilatkozattal ellátva). ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NO/HUM/559-2/2019. , valamint a munkakör megnevezését: húsvizsgáló technikus.         Postai úton, a pályázatnak a Nógrád Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NO/HUM/559-2/2019., valamint a munkakör megnevezését: húsvizsgáló technikus.

        Elektronikus úton (adatvédelmi nyilatkozattal ellátva) https://www.e-papir.hu/ oldalon keresztül.

        Személyesen: dr. Muzsnay Ágnes Jogi és Humánpolitikai Főosztály főosztályvezető, Nógrád megye, 3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 9. (adatvédelmi nyilatkozattal ellátva). .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. hatálya alá esik, figyelembe véve a Kit. rendelkezéseit, így a foglalkoztatás kormányzati szolgálati jogviszony keretei között történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.nmkh.hu - 2019. július 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat benyújtásához szükséges adatvédelmi nyilatkozat a Nógrád Megyei Kormányhivatal honlapján http://nmkh.hu/nmkh27/index.php/oeneletrajzok elérési helyről tölthető le. A nyilatkozatot személyes és postai úton történő benyújtás esetén eredeti aláírással kell ellátni, E-papíron történő benyújtás esetén pedig csatolmányként mellékelni szükséges. Az E-papír szolgáltatás igénybevétele esetén a pályázatot a Nógrád Megyei Kormányhivatal Jogi és Humánpolitikai Főosztályához címzetthez, egyéb témacsoport, egyéb ügytípus paraméterek beállításával kell megküldeni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nmkh.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések