Állások keresése - Élelmiszer-biztonsági felügyelő - Tolna Megyei Kormányhivatal | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekÉlelmiszer-biztonsági felügyelő

Tolna Megyei Kormányhivatal

                           

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Tolna Megyei Kormányhivatal
Tamási Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

Élelmiszer-biztonsági felügyelő

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7200 Dombóvár, Pannónia utca 28. elsődleges

Tolna megye, 7090 Tamási, Szabadság utca 54. másodlagos

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Állat-egészségügyi és élelmiszer-biztonsági feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- az élelmiszerlánc felügyeletével kapcsolatos hatósági ellenőrzési feladatok ellátása, hiányosság esetén a szükséges intézkedések kezdeményezése - élelmiszer és takarmány-vállalkozásokkal kapcsolatos ellenőrzések végzése - monitoring mintavétel - állategészségügyi, élelmiszer-biztonsági hatósági felügyelet alá tartozó létesítmények ellenőrzése - nyilvántartások vezetése és karbantartása - szakvélemények készítése

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) valamint a Tolna Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, egyetemi, főiskolai agrár képzési területen szerzett szakképzettség,

        számítógép felhasználói szintű ismerete,

        B kategóriás jogosítvány,

        egészségügyi alkalmasság,

        vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

        a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 7. § (1a) bekezdése alapján megbízhatósági vizsgálathoz való hozzájárulás,

        a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény szerinti összeférhetetlenségi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        ECDL,

        közigazgatási gyakorlat,

        közigazgatási alapvizsga,

        közigazgatási szakvizsga,

        közigazgatási tanulmányok szakképzettség,

        agrár területen szerzett gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        egy darab 4x4-es színes fénykép,

        a pályázó a 87/2019. (IV.23.) Korm. rend. 1. sz. melléklete szerinti részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajza,

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak lekérését tanúsító postai igazolás,

        iskolai, illetve egyéb végzettséget, nyelvtudást tanúsító okiratok másolata,

        vagyonnyilatkozat-tétel vállalásáról szóló jognyilatkozat,

        adatkezelési nyilatkozat a pályázati eljárásban szereplő adatok kezelése vonatkozásában,

        megbízhatósági vizsgálat lefolytatásához szükséges hozzájáruló jognyilatkozat,

        összeférhetetlenségi eljárás lefolytatásához szükséges hozzájáruló jognyilatkozat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Göttlingerné Pintér Judit, a Tamási Járási Hivatal hivatalvezetője, illetve a Humánpolitikai Osztály nyújt, a 74/501-258, illetve 74/412-564/225, 230 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tolna Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TOB/29/1848-2/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Élelmiszer-biztonsági felügyelő.         Postai úton, a pályázatnak a Tolna Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Augusz Imre utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TOB/29/1848-2/2019., valamint a munkakör megnevezését: Élelmiszer-biztonsági felügyelő.

        Elektronikus úton a Tolna Megyei Kormányhivatal részére a hivatal@tolna.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Megyei Kormányhivatal Jogi és Humánpolitikai Főosztály Humánpolitikai Osztály, Tolna megye, 7100 Szekszárd, Augusz Imre utca 7. 303-305, 311. iroda.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Tamási Járási Hivatal hivatalvezetője bírálja el a beérkezett pályázatok és a pályázati feltételeknek megfelelő pályázók személyes meghallgatása alapján. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követő 8 napon belül értesítést kapnak. Az eredménytelenül pályázók pályázati anyagát az értesítéssel egyidejűleg postai úton visszaküldjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kormanyhivatal.hu - 2019. július 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TOB/29/1848-2/2019., valamint a munkakör megnevezését: élelmiszer-biztonsági felügyelő

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormanyhivatal.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések