Állások keresése - megyei tisztiorvos - Csongrád Megyei Kormányhivatal | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekmegyei tisztiorvos

Csongrád Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Csongrád Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztályára

megyei tisztiorvos

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

népegészségügyi feladatkör

Ellátandó feladatok:

Népegészségügyi – járványügyi tevékenység keretében a járványügyi, település és környezet-egészségügyi, élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi, kémiai biztonsági, sugár-egészségügyi és gyermek- és ifjúság-egészségügyi feladatok első és másodfokú hatósági feladatainak végzése. A megye járványügyi helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése, a védőoltások szakfelügyelete, a kórházhigiénés tevékenységgel a nosocomialis fertőzések megelőzése, illetve az utazás során kialakuló megbetegedések megelőzésével kapcsolatos tanácsadás, védőoltás. A lakosság egészségi állapotát befolyásoló környezeti tényezők folyamatos figyelemmel kísérése, a lakosság egészségi állapotának elemzése. A vezető megbetegedési és halálozási adatok alapján a prevenciós intézkedések kidolgozása, egészségtudatos magatartás kialakítására vonatkozó ismeretek kommunikálása. A sugár-egészségügyi feladatokat Csongrád-, Bács- és Békés megyék, az egyéb szakterületi feladatokat Csongrád megye területén kell ellátni.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Népegészségügyi – járványügyi tevékenység keretében a járványügyi, település és környezet-egészségügyi, élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi, kémiai biztonsági, sugár-egészségügyi és gyermek- és ifjúság-egészségügyi feladatok első és másodfokú hatósági feladatainak végzése. A megye járványügyi helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése, a védőoltások szakfelügyelete, a kórházhigiénés tevékenységgel a nosocomialis fertőzések megelőzése, illetve az utazás során kialakuló megbetegedések megelőzésével kapcsolatos tanácsadás, védőoltás. A lakosság egészségi állapotát befolyásoló környezeti tényezők folyamatos figyelemmel kísérése, a lakosság egészségi állapotának elemzése. A vezető megbetegedési és halálozási adatok alapján a prevenciós intézkedések kidolgozása, egészségtudatos magatartás kialakítására vonatkozó ismeretek kommunikálása. A sugár-egészségügyi feladatokat Csongrád-, Bács- és Békés megyék, az egyéb szakterületi feladatokat Csongrád megye területén kell ellátni.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , a(z) A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény szabályai szerint. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, általános orvos, higiénikus orvos vagy fogorvos szakképzettség ,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        • Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga, • Felhasználói szintű számítógépes ismeret, • Közigazgatási ismeret, • Ügyfelek iránti elkötelezettség, • Angol nyelv beszédszintű alkalmazása • B szintű gépjárművezetői igazolvány, • Csapatmunkában való jártasság; • Jó kommunikációs képesség; • Konfliktuskezelési képesség; • Kiváló szintű minőségi munkavégzés; • Igényesség, pontosság

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bosnyákovits Tünde főosztályvezető nyújt, a 06 62/681-702 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csongrád Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CS/B01/6518/2019 , valamint a munkakör megnevezését: megyei tisztiorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Csongrád Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (6741 Szeged, Rákóczi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CS/B01/6518/2019, valamint a munkakör megnevezését: megyei tisztiorvos.

        Elektronikus úton dr. Kiss-Laluska Eszter részére a laluska.eszter@csongrad.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat állami tisztviselőkből álló 3 tagú szakmai bizottság bírálja el a benyújtott írásos anyagok alapján. Az így kiválasztott jelöltekkel a bizottság személyes elbeszélgetést is lefolytat. A pályázat eredményéről az elbírálástól számított 3 napon belül a pályázók értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        csmkh.hu - 2019. július 19.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a csmkh.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések