Állások keresése - szervezési ügyintéző - Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekszervezési ügyintéző

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal
Városvezetési Ügyosztály Szervezési és Képviselői Iroda

szervezési ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1082 Budapest, Baross utca 63-67.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 27. pont Titkársági feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- közreműködés képviselő-testületi, bizottsági ülések előkészítésében, megszervezésében (szervezeti egységek tájékoztatása az ülések időpontjáról, esedékes napirendek összeállítása, meghívó elkészítése, kézbesítési feladatok elvégzése), - az üléseken MikroVoks rendszer működtetése, majd a hangfelvételből jegyzőkönyvi kivonatok, jegyzőkönyvek készítése, érintettek felé történő továbbítása, - önkormányzati rendeletek előkészítése, kihirdetése, hatályosítása, jogtárba történő felvezetése, - képviselői felvilágosítás kérésekkel, valamint interpellációkkal kapcsolatos hivatali feladatok ellátása, - az Önkormányzat konzultációs testületeivel és eseti bizottságaival, fórumaival kapcsolatos szervezési feladatok ellátása, - képviselők részére hivatalos küldemények postázása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) vonatkozó helyi rendelet, és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium,

        felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek

        gépírás (10 ujjas vakírás)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közigazgatási gyakorlat

        közigazgatási alap- vagy szakvizsga

        felsőfokú iskolai végzettség

Elvárt kompetenciák:

        jó problémamegoldó és kommunikációs készség,

        ügyfél-orientáltság,

        konfliktustűrés,

        csapatmunka,

        önállóság,

        monotonitástűrés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz, mely tartalmazza: - a jelentkező legfontosabb személyi adatait, - eddigi munkaköreinek, tevékenységének leírását; - jelenlegi munkakörét, beosztását;

        a képesítést igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Solymosi Beáta Szervezési és Képviselői irodavezető nyújt, a +36-1-459-2160 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1082 Budapest, Baross utca 63-67. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 17-646/2019 , valamint a munkakör megnevezését: szervezési ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1082 Budapest, Baross u. 63-67. 1. em. 116 ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 17-646/2019, valamint a munkakör megnevezését: szervezési ügyintéző.

vagy

        Elektronikus úton Jegyzői Kabinet Személyügyi Iroda részére a szemelyugy@jozsefvaros.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Jegyzői Kabinet Személyügyi Iroda, Budapest, 1082 Budapest, Baross utca 63-67. 1. 116.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról az előkészítő bizottság által felállított rangsor figyelembevételével a jegyző a polgármester egyetértésével dönt. A pályázat eredményéről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 15 napon belül írásban tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.jozsefvaros.hu - 2019. július 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre. A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 52.000 Ft. A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítésre jogosultak, melynek mértéke 2019-ben felsőfokú iskolai végzettség esetén az alapilletményük 35%-a. A cafetéria juttatás éves összege bruttó 200.000 Ft.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések