Állások keresése - európai uniós koordinációs referens - Agrárminisztérium | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekeurópai uniós koordinációs referens

Agrárminisztérium

                           

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Agrárminisztérium
EU és FAO Ügyek Főosztályán

európai uniós koordinációs referens

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020. december 31 –ig tartó kormányzati szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1052 , Apáczai Csere János utca 9.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az Európai Bizottság szakbizottságai és az Európai Unió Tanácsa munkacsoportjainak üléseire a magyar részvétel előkészítéséhez kapcsolódó koordinációs feladatok ellátása, a képviselendő álláspontok tárcaközi és az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság (EKTB) előtti egyeztetése, a felsővezetők részére angol és magyar nyelvű felkészítő és háttéranyagok készítése, a szakmai részlegek EU koordinációhoz kapcsolódó támogatása, a szakmai részlegekkel, társintézményekkel, a brüsszeli Állandó Képviselettel történő kapcsolattartás, a beérkezett eu-s munkaanyagok, jelentések, tárgyalási álláspontok nyilvántartása és továbbítása a szakértők/érintettek részére, szakmai egyeztetéseken, szükség esetén a tevékenységét érintő hazai és nemzetközi fórumokon való részvétel, szakmai rendezvények szervezésében és lebonyolításában való részvétel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) Agrárminisztérium Közszolgálati Szabályzata és az egyéb belső szabályzatok az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, vagy Egyetem,

        Aktív, tárgyalóképes angol nyelvismeret,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Jogi vagy gazdasági végzettség,

        Európai uniós tanulmányok, tapasztalat európai uniós koordinációban,

        További európai uniós idegen nyelv ismerete.

Elvárt kompetenciák:

        Önállóság a feladatok végrehajtásában,

        Képesség több feladat párhuzamos kezelésére, a határidők betartására, priorizálásra,

        Kiváló kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség szóban és írásban,

        Proaktivitás,

        Eredményorientált, csapatjátékos szemlélet,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz,

        Motivációs levél,

        Képesítést tanúsító okiratok másolatai,

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén az alkalmazás feltételeként előírt, büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítványt a kinevezés napjáig eredetiben bemutatja,

        Nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tass Eszter osztályvezető nyújt, a 06-1/795-3791 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Agrárminisztérium címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1 , valamint a munkakör megnevezését: európai uniós koordinációs referens.         Postai úton, a pályázatnak a Agrárminisztérium címére történő megküldésével (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1, valamint a munkakör megnevezését: európai uniós koordinációs referens.

        Elektronikus úton Pásztor Balázs személyügyi referens részére a szif.palyazat@am.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a munkakör betöltéséről, a pályázati anyagok értékelése alapján. Az elbírálás részeként személyes meghallgatásra is sor kerülhet. A pályázati eljárás eredményéről a pályázók írásban tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatban csak a kiírás feltételeinek mindenben megfelelő, határidőre beérkezett dokumentumokkal rendelkező pályázó vesz részt. Hiánypótlásnak nincs helye. A pályáztató pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja. A határozott idő lejártát követően a jogviszony – álláshely rendelkezésre állásának függvényében – közös megegyezés esetén meghosszabbításra kerülhet.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések