Állások keresése - óvodavezető - Medgyesbodzás Községi Önkormányzat | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekóvodavezető

Medgyesbodzás Községi Önkormányzat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Medgyesbodzás Községi Önkormányzat

óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.09.01-2020.05.30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi utca 41.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben , a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.törvényben , a 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendeletben , a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló törvényben és annak végrehajtási rendeletében foglaltak.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 67. §-ában foglalt szakirányú felsőfokú végzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        iskolai végzettséget igazoló iratok, bizonyítványok másolata

        motivációs levél

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat a pályázati anyag kezeléséről az adatvédelmi törvény figyelembevételével, és a személyes adatainak a kezeléséhez hozzájárul

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülésen kívánja, nyilatkozat vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről

        szakmai önéletrajz

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        helyismerettel rendelkező helyi lakos

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Medgyesbodzás Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (5663 Medgyesbodzás, Széchenyi utca, 38 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: M/45-16/2019. , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Medgyesbodzás Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (5663 Medgyesbodzás, Széchenyi utca 38. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: M/45-16/2019., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 27.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések