Állások keresése - Hőgyészi Hegyhát Általános Iskola - intézményvezető-helyettes - Tamási Tankerületi Központ | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekHőgyészi Hegyhát Általános Iskola - intézményvezető-helyettes

Tamási Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hőgyészi Hegyhát Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

intézményvezető-helyettes (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.10.01 - 2024.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7191 Hőgyész, Fő utca 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető-helyettes feladata a munkaköri leírás alapján az intézményvezető szakmai, tervező, szervező és ellenőrző munkájának segítése, az intézmény törvényes és szakszerű munkájának támogatása az intézmény székhelyén az intézményvezető utasításának megfelelően.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, tanítói vagy tanári szakképzettség,

        magyar állampolgárság,

        büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

        cselekvőképesség,

        legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz,

        motivációs levél, amely tartalmazza a feladatok ellátására vonatkozó elképzeléseket (3-5 oldal terjedelemben),

        legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat igazolása,

        90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (v. annak másolata) a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

        a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),

        a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bán Tamás - intézményvezető nyújt, a 30/631-1422 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tamási Tankerületi Központ címére történő megküldésével (7090 Tamási, Szabadság utca 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/161/214-12/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Hőgyészi Hegyhát Általános Iskola - intézményvezető-helyettes.         Postai úton, a pályázatnak a Tamási Tankerületi Központ címére történő megküldésével (7090 Tamási, Szabadság utca 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/161/214-12/2019, valamint a munkakör megnevezését: Hőgyészi Hegyhát Általános Iskola - intézményvezető-helyettes.

és

        Elektronikus úton Bán Tamás - intézményvezető részére a hegyhat@hisk.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak és az intézményvezető javaslatának figyelembe vételével a tankerület igazgatója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot egy eredeti példányban kérjük megküldeni a Tamási Tankerületi Központ címére.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések