Állások keresése - óvodavezető - Farádi Óvodai Társulás | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekóvodavezető

Farádi Óvodai Társulás

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Farádi és Bogyoszlói Meseerdő Óvoda, Mini Bölcsőde, Konyha

vezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020. január 1. napjától - 2024. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9321 Farád, Fenyőfa utca 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény szakszerű és törvényes működtetése. Az intézményben a szakmai, szervező, irányító és ellenőrző feladatok ellátása a jogszabályokban és az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában biztosított jogkörök szerint. Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása, kapcsolattartás a fenntartóval.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus és intézményvezetői szakképzettség,

        Pedagógus munkakörben szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Intézményvezetőként szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget , képesítést igazoló dokumentumok másolata

        szakmai gyakorlat igazolása

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        az intézményvezetésére vonatkozó vezetői program, amely a pályázó szakmai helyzete helyzetelemzésére épülő fejlesztési elképzeléseit tartalmazza

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        a pályázó nyilatkozik arról, hogy megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz

        a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41. § szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget a megbízása esetén megszünteti

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatát elbíráló ülésen kéri-e a zárt ülés tartását.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pálfi Zoltánné nyújt, a 96/279-142 vagy a +36-70/387-1333 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Farádi Óvodai Társulás címére történő megküldésével (9321 Farád, Fő utca 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FA/1288/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Farádi Óvodai Társulás címére történő megküldésével (9321 Farád, Fő utca 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FA/1288/2019, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

        Személyesen: Szalai Zoltán, Győr-Moson-Sopron megye, 9321 Farád, Fő utca 21. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések