Állások keresése - GAMESZ igazgató - Felsőzsolca Város Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekGAMESZ igazgató

Felsőzsolca Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a Felsőzsolcai Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet

igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3561 Felsőzsolca, Szent István utca 23.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény jogszabályok szerinti vezetése, a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott feladatok ellátása, ellenőrzési, munkáltatói feladatok végzése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség,

        vezetői tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        mezőgazdasági végzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        végzettséget tanúsító okiratok bizonyítványok másolata

        intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy:

        a Kjt. 41. § (1) bekezdésben meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyújtásakor nem áll fenn

        vagyonnyilatkozat tételét vállalja

        hozzájárul-e személyes adatainak a pályázatot elbírálók általi megismeréséhez

        kéri-e pályázatának zárt ülésen való tárgyalását

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Tóth Lajos polgármester nyújt, a 46/613-000 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Felsőzsolca Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3561 Felsőzsolca, Szent István utca 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3103/2019 , valamint a munkakör megnevezését: GAMESZ igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Felsőzsolca Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3561 Felsőzsolca, Szent István utca 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3103/2019, valamint a munkakör megnevezését: GAMESZ igazgató.

        Személyesen: hivatali ügyfélfogadási időben, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3561 Felsőzsolca, Szent István utca 20. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott bizottság előtt történő személyes meghallgatást követően a pályázat eredményéről Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a személyes meghallgatásokat követő első munkaterv szerinti ülésén. Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg egyéb ügyintézői munkakörbe kinevezhető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.felsozsolca.hu - 2019. július 15.

        Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2019. július 15.

        Zsolcai Hírmondó 2019/7. szám

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A döntéshozó fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.felsozsolca.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések