Állások keresése - bölcsődevezető - Szatmári Kistérségi Bölcsődei Intézményi Társulás | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekbölcsődevezető

Szatmári Kistérségi Bölcsődei Intézményi Társulás

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szatmári Kistérségi Bölcsőde, Nagyecsed

bölcsődevezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2024. augusztus 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4355 Nagyecsed, Központ utca 8.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

5 településre (Nagyecsed, Fábiánháza, Mérk, Vállaj, Tiborszállás) kiterjedő kistérségi feladatot ellátó bölcsőde, mint önálló intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 15/1998 (IV.30.) NM rendelet 2. melléklet I. rész 2/B pont szerinti képesítés,

        felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő,a gyermekvédelem területén - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státus, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, szakmai életrajz, képesítést igazoló oklevél másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, hozzájárulás a pályázati anyagban szereplő személyes adatok kezeléséhez, nyilatkozat arra, hogy az 1997. évi XXXI tv. 15.§ (8) bek. szerinti kizáró ok nem áll fenn, nyilatkozat arra, hogy hozzájárul-e nyílt ülésen történő tárgyaláshoz, nyilatkozat vagyonnyilatkozatttétel vállalásáról,

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bölcsik István nyújt, a 44/545-307 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szatmári Kistérségi Bölcsődei Intézményi Társulás címére történő megküldésével (4355 Nagyecsed, Árpád utca 32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PMH254-7/2019 , valamint a beosztás megnevezését: bölcsődevezető.         Postai úton, a pályázatnak a Szatmári Kistérségi Bölcsődei Intézményi Társulás címére történő megküldésével (4355 Nagyecsed, Árpád utca 32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PMH254-7/2019, valamint a munkakör megnevezését: bölcsődevezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a Társulási Tanács dönt a társulásban részes 5 település képviselő-testületének előzetes véleménye kikérésével. A pályázatokat egy e célra létrehozott 3 tagú eseti bizottság is véleményezi.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Nagyecsedi Polgármesteri Hivatal hírdetőtáblája - 2019. július 15.

        Nagyecsed Város honlapja - 2019. július 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések