Állások keresése - 2 fő óvodapedagógus - Kisvaszari Napovi és Főzőkonyha | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetések2 fő óvodapedagógus

Kisvaszari Napovi és Főzőkonyha

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kisvaszari Napovi és Főzőkonyha

2 fő óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7381 Kisvaszar, Albert István tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodás korú gyermekek nevelése. A Nemzeti Köznevelési Törvény szerint az intézmény pedagógiai, szakmai feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        Büntetlen előélet.

        Cselekvőképesség.

        Egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Vezetői engedély, saját gépjármű.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz.

        Iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata(i).

        Érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázat tartalmának és abban szereplő személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez hozzájárul.

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Cseh Kamilla nyújt, a +36203922007 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kisvaszari Napovi és Főzőkonyha címére történő megküldésével (7381 Kisvaszar, Albert István tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 64/2019 , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Kisvaszari Napovi és Főzőkonyha címére történő megküldésével (7381 Kisvaszar, Albert István tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 64/2019, valamint a munkakör megnevezését: 2 fő óvodapedagógus.

        Elektronikus úton Cseh Kamilla mb. óvodavezető részére a napovikisvaszar@freemail.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot az intézményvezető bírálja el. A pályázatok véleményezése és a személyes meghallgatások után történik a döntéshozatal.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. Amennyiben szükséges a fenntartó szolgálati lakás biztosít.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések