Állások keresése - ügyvitel szak - Bajai SZC Kalocsai Dózsa György Szakgimnáziuma , Szakközépiskolája és Kollégiuma | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekügyvitel szak

Bajai SZC Kalocsai Dózsa György Szakgimnáziuma , Szakközépiskolája és Kollégiuma

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bajai SZC Kalocsai Dózsa György Szakgimnáziuma , Szakközépiskolája és Kollégiuma

ügyvitel szak

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.08.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6300 Kalocsa, Asztrik tér 5-7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Munkaköri leírásban meghatározott pedagógus munkakörhöz kapcsolódó feladatok ellátása. Ügyviteli tantárgyak és gépírás tantárgyak tanítása a 9-12. évfolyamon, érettségire való felkészítés, érettségin és szakmai vizsgán vizsgáztató tanári feladatok ellátása, sajátos nevelési igényű tanulókkal való foglalkozás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 3. melléklete szerint: az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint a szakképzés szakirányának megfelelő szakos tanár, ,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem,

        Oktatás területén - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Képzettségeket igazoló dokumentumok másolata

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

        Nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén benyújtja a 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 26. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fekete Antal- tagintézmény-vezető nyújt, a 70/334-9012 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bajai SZC Kalocsai Dózsa György Szakgimnáziuma , Szakközépiskolája és Kollégiuma címére történő megküldésével (6300 Kalocsa, Asztrik tér 5-7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Dózsa 5/2019 , valamint a munkakör megnevezését: ügyvitel szak.         Postai úton, a pályázatnak a Bajai SZC Kalocsai Dózsa György Szakgimnáziuma , Szakközépiskolája és Kollégiuma címére történő megküldésével (6500 Baja, Petőfi Sándor utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Dózsa 5/2019, valamint a munkakör megnevezését: ügyvitel szak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és / vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések