Állások keresése - városüzemeltetési ügyintéző - Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekvárosüzemeltetési ügyintéző

Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal

városüzemeltetési ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű tartós távollét idejére,előreláthatólag 2021.05.07 –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7140 Bátaszék, Szabadság utca 4.

Ellátandó feladatok:

városüzemeltetési feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzat városüzemeltetési feladatainak ellátásában való közreműködés. Önkormányzati beruházások bonyolításában való részvétel, írásos előterjesztésekkel, beszámolókkal, tájékoztatókkal segíti a képviselő-testület munkáját, döntéseit előkészíti.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatáról szóló 3/2015. számú utasítása rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés, Középiskola/gimnázium, Műszaki, gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közgazdasági, közszolgálati, gépészet, elektrotechnika-elektronika, informatika szakmacsoportba tartozó szakképesítés. Felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, jogi, építész, gazdaságtudományi szakképzettség; Műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és műszaki, agrár, kertészeti, közgazdasági, környezetgazdálkodási szakképesítés. Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés. Közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga Felsőoktatásban szerezett közszolgálati szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közszolgálati másodfokú szakképesítés,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott formátumú fényképes szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettségeket, képzettségeket igazoló bizonyítvány másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással kapcsolatban összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető nyújt, a 74/591-912 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7140 Bátaszék, Szabadság utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I./3465-15/2019 , valamint a munkakör megnevezését: városüzemeltetési ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7140 Bátaszék, Szabadság út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I./3465-15/2019, valamint a munkakör megnevezését: városüzemeltetési ügyintéző.

        Személyesen: Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal, Tolna megye, 7140 Bátaszék, Szabadság utca 4. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a meghatározott határidőt követően a polgármester egyetértésével kerülnek elbírálásra. A munkáltató fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Bátaszék Város honlapja - 2019. július 10.

        Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája - 2019. július 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bataszek.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések