Állások keresése - igazgatási ügyintéző - Várpalota Város Polgármesteri Hivatala | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekigazgatási ügyintéző

Várpalota Város Polgármesteri Hivatala

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Várpalota Város Polgármesteri Hivatala

igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8100 Várpalota, Gárdonyi utca 39.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 14. Hatósági feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- Állattartással, állatvédelemmel, vadkárral kapcsolatos hatósági ügyek intézése, ezzel kapcsolatos helyszíni ellenőrzések lefolytatása. - Ebrendészeti hozzájárulás megállapítása, beszedése, nyilvántartása. - Veszélyes fák kivágásának engedélyezése. - Adó- és értékbizonyítvány kiállítása. - Fenti ügyekkel kapcsolatosan beérkező és keletkezett iratok iktatása; ASP ügyiratkezelő rendszer kezelése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, Közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        - közigazgatásban szerzett legalább 2 év szakmai tapasztalat,

        - ASP szakrendszer ismerete,

        - közigazgatási alapvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - Részletes szakmai (fényképes) önéletrajz (45/2012. (III.20.) Korm. rendelet szerint),

        - Iskolai végzettségeket igazoló iratok másolatai,

        - Három hónapnál nem régebbi, eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány,

        - A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csonka Marianna személyzeti és szakoktatási szakreferens nyújt, a 06306318695 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Várpalota Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (8100 Várpalota, Gárdonyi utca 39. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: P09/69/2019. , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Várpalota Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (8100 Várpalota, Gárdonyi Géza utca 39. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: P09/69/2019., valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.

        Elektronikus úton dr. Ignácz Anita Éva jegyző részére a jegyzo@varpalota.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Csonka Marianna személyzeti és szakoktatási szakreferens, Veszprém megye, 8100 Várpalota, Gárdonyi utca 39. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatot benyújtók közül kiválasztottak személyes meghallgatását a munkáltatói jogkör gyakorlója végzi.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.varpalota.hu - 2019. július 12.

        Veszprém megyei Napló - 2019. július 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés határozatlan idejű és a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A benyújtás határidején a Várpalotai Polgármesteri Hivatalhoz való beérkezés időpontját kell érteni!

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.varpalota.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések