Állások keresése - háziorvos - Laskod Község Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekháziorvos

Laskod Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Laskod Község Önkormányzata

háziorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4543 Laskod, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A háziorvosi körzetben (felnőtt és gyermek) egészségügyi ellátás és iskola- egészségügyi ellátás területi ellátási kötelezettséggel; személyes és folyamatos orvosi ellátás nyújtása az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése, korai felismerése és gyógyítása, továbbá egészségfejlesztés céljából; az egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése, egészségi állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása, továbbá a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 4. § (2) - (3) bekezdése szerinti feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, orvosi egyetemi végzettség, a 4/2000. (II.25.) EüM rend. szerinti képesítés, a 2000. évi II. tv., valamint a végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rend., továbbá a 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        18. életév betöltése

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó szakmai és személyes önéletrajza

        orvosi diploma és szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolati példányai

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét és hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        a pályázó nyilatkozata arról, a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik

        a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy személyét érintő kérdés tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést kér

        ha van, a praxisjogról vagy az engedélyezés feltételei fennállásáról szóló igazolás

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pallay Ferenc Péter nyújt, a 45/709-745 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Laskod Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4543 Laskod, Kossuth Lajos utca 59. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: LAS/1673-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: háziorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Laskod Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4543 Laskod, Kossuth Lajos út 59. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: LAS/1673-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: háziorvos.

        Elektronikus úton Pallay Ferenc Péter részére a laskodhivatal@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A megbízásról Laskod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezésben 3 hónap próbaidő kerül kikötésre. Az önkormányzat a vállalkozási formában való feladatellátástól nem zárkózik el. További béren kívüli juttatások megegyezés szerint.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések