Állások keresése - végrehajtáshoz kapcsolódó feladatok - Budapest Főváros Kormányhivatala | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetések



végrehajtáshoz kapcsolódó feladatok

Budapest Főváros Kormányhivatala

                           

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros Kormányhivatala
XIII. Kerületi Hivatala Hatósági Főosztály Lakástámogatási Osztály

végrehajtáshoz kapcsolódó feladatok

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1139 Budapest, Teve utca 1. a-c

Ellátandó feladatok:

A lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatban az állam javára fennálló jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom érvényesítésével, törlésével, az azzal való rendelkezéssel kapcsolatos jognyilatkozatok, iratok elkészítése. Magyar Állam képviselete támogatott, jelzálogjoggal, valamint elidegenítési-és terhelési tilalommal terhelt ingatlant érintő végrehajtási eljárásokban, Kapcsolattartás a végrehajtóval, bíróságokkal és szükség esetén egyéb hatóságokkal, személyekkel. Végrehajtási eljárási cselekményekben való közreműködés. Végrehajtást érintő megkeresések előkészítése. Általános tájékoztatás-nyújtás telefonos/elektronikus ügyfélszolgálat keretében. A tevékenységet segítő speciális számítógépes nyilvántartási rendszerben a szabályozásnak megfelelő műveletek végrehajtása, valamint iktatási feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Végrehajtáshoz kapcsolódó feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) BFKH Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, Felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett jogász szakképzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        végrehajtási jogi szakokleveles tanácsadó szakirányú továbbképzési szakon szerzett felsőfokú szakképzettség, és/vagy

        a bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendeletnek megfelelő végrehajtási ügyintéző vizsga megléte és/vagy

        közigazgatási szakvizsga

        jogi/végrehajtói szakvizsga

        bírósági végrehajtás területén szerzett legalább 3-5 év szakmai tapasztalat

        az állami lakástámogatási rendszer ismerete

        azonnali munkakezdés

Elvárt kompetenciák:

        bírósági végrehajtási területen szerzett minimum 1-3 év szakmai tapasztalat,

        önálló döntéshozatali képesség és munkavégzés,

        problémamegoldás,

        ügyfélközpontúság,

        együttműködési és konfliktuskezelési képesség,

        felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek,

        terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes fényképes szakmai önéletrajzot (a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján, letölthető https://kozigallas.gov.hu/oneletrajz%20sablon%20v1.7%20KSZF.xlsx

        iskolai végzettségeit, szakképzettségeit, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata

        motivációs levél

        eredményes felvétel esetén 3 hónapnál nem régebbi, a büntetlen előéletet, illetve a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem állást igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem feladóvevényét/bizonylatát. (felvétel esetén legkésőbb a jogviszony-létesítésekor az okirat eredeti példányát be kell nyújtani);

        nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő személyek a benyújtott pályázati anyagot megismerhetik

        nyilatkozat annak tudomásulvételéről, hogy az álláshely vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség alá esik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1421/00485-24/201 , valamint a munkakör megnevezését: végrehajtáshoz kapcsolódó feladatok.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével (1056 Budapest, Váci utca 62-64. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1421/00485-24/201, valamint a munkakör megnevezését: végrehajtáshoz kapcsolódó feladatok.

        Elektronikus úton Wiener Judit ("végrehajtáshoz kapcsolódó feladatok" jelöléssel) részére a wiener.judit@bfkh.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www. kormanyhivatal.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Próbaidő időtartama: hat hónap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések