Állások keresése - Háziorvos - Alattyán Község Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekHáziorvos

Alattyán Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

5142 Alattyán, Honvéd utca 6.

Háziorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5142 Alattyán, Honvéd utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, felnőtt korú lakosság ellátása, valamint iskolaorvosi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,

        B kategóriás jogosítvány,

        Vállalkozási formában történő ellátás esetén a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata, vagy cégbejegyzés

        MOK tagsági igazolvány

        Egészségügyi alkalmasság igazolása

        A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatások gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési ellátásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeleben előírt egyéb feltételek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Orvosi diploma és szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló iratok másolati példányai

        Szakmai és személyes önéletrajz

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálási eljárásban résztvevők megismerhetik

        Nyilatkozatok: a) a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az eljárásban résztvevők megismerhetik b) A pályázó nyilatkozata arról, hogy személyét érintő kérdés tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést kér

        Egyéni vállalkozó esetén igazolás az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről

        Igazolás a működési jog engedélyezési feltételeinek fennálásáról

        Praxis betöltési módjának (jogviszony) megjelölése, vállakozási jogviszony esetén fenntartási, finanszírozási elképzelések bemutatása

        Pályázó nyilatkozata arról, hogya pályázat elnyerése esetén működési engedély kiadásához szükséges feltételeket teljesíti

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Koczkás Gábor polgármester nyújt, a 57-561-011 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Alattyán Község Önkormányzata címére történő megküldésével (5142 Alattyán, Szent István tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/960/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Háziorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Alattyán Község Önkormányzata címére történő megküldésével (5142 Alattyán, Szent István tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/960/2019, valamint a munkakör megnevezését: Háziorvos.

        Elektronikus úton Koczkás Gábor részére a titkarsag@alattyan.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázó személyes meghallgatására kerül sor, a Képviselő-testület dönt a kiválasztásról. Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázati felhívást indoklás nélkül visszavonja, a pályázati eljárást megszüntesse, eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Alattyán Község honlapja - 2019. július 5.

        Polgármesteri Hivatal Hirdetőtáblája - 2019. július 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A praxisjog Alattyán Község Önkormányzatának tulajdona. A praxisjog térítésmentesen megszerezhető. Közalkalmazotti jogviszony esetén 3 hónap próbaidő kerül kikötésre. Az önkormányzat a feladatellátás vállalkozási formában történő ellátásától nem zárkózik el. A körzet tartósan betöltetlen. Szükség esetén az Önkormányzat felújított lakást tud biztosítani.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések