Állások keresése - háziorvos - Cserhátsurány Község Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekháziorvos

Cserhátsurány Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Cserhátsurány felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi körzetben

háziorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2676 Cserhátsurány, Rákóczi út 32.

Nógrád megye, 2677 Herencsény, Kossuth út 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Cserhátsurány háziorvosi körzetben (felnőtt és gyermek) egészségügyi ellátás és iskola-egészségügyi ellátás területi ellátási kötelezettséggel; személyes és folyamatos orvosi ellátás nyújtása az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése, korai felismerése és gyógyítása, továbbá egészségfejlesztés céljából; az egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése, egészségi állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása, továbbá a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 4. § (2) - (3) bekezdése szerinti feladatok

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, általános orvos és általános orvostan vagy háziorvostan szakorvosi szakképesítés, vagy belgyógyászat szakorvosi szakképesítés és 10 év körzeti, illetve háziorvosi gyakorlat, vagy 1998. december 31. napjáig számított 25 éven keresztül folyamatosan körzeti, illetőleg háziorvosi feladatokat látott el,,

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        hatósági erkölcsi bizonyítvány, amellyel igazolja, hogy büntetlen előéletű, nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, nem áll a Kjt. 20. § (6) bekezdésben meghatározott foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

        egészségügyi működési nyilvántartásba vételről szóló igazolás

        pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        végzettséget, szakképesítést igazoló okirat

        Magyar Orvosi Kamarai tagsági viszonyról szóló igazolás

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Petrás Judit nyújt, a 06/35-549-022 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Cserhátsurány Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2676 Cserhátsurány, Petőfi út 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CS/684-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: háziorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Cserhátsurány Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2676 Cserhátsurány, Petőfi út 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CS/684-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: háziorvos.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Cserhátsurány Község Önkormányzata hirdetőtáblája, továbbá a www.cserhatsurany.hu weboldal

        Herencsény Község Önkormányzata hirdetőtáblája, továbbá a www.herencseny.hu weboldal

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkakör az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés alapján vállalkozási jogviszonyban is ellátható.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések