Állások keresése - csecsemő és gyermekintenzívterápiás vagy csecsemő és gyermekgyógyász szakorvos - Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekcsecsemő és gyermekintenzívterápiás vagy csecsemő és gyermekgyógyász szakorvos

Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
Gyermekintenzív Osztály

csecsemő és gyermekintenzívterápiás vagy csecsemő és gyermekgyógyász szakorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1097 , Albert Flórián út 5-7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

szakorvosi és ügyeleti feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) KIEMELT BÉREZÉS az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, (orvostudományi) csecsemő és gyermekgyógyász szakvizsga,,

        E-személyi igazolvány,

        Büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes,fényképes szakmai önéletrajz a pályázó elérhetőségével,

        Végzettséget/ képzettséget igazoló dokumentumok másolata,

        Igazolás: alapnyilvántartásba vételről, működési nyilvántartás érvényességéről, MOK tagságról.

        E-személyi igazolvány másolat,

        Pályázat elnyerése esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

        Hozzájárulási nyilatkozat arról, hogy amennyiben pályázata sikertelen, annak kiértesítését követően a pályázati anyag nem kerül személyes átvételre, akkor tudomásul veszi annak megsemmisítését.

        Pályázó beleegyező nyilatkozata, hogy a pályázati elbírálásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik, személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr.Ujhelyi Enikő PhD osztályvezető főorvos nyújt, a 06-1 455-8164 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet címére történő megküldésével (1097 Budapest, Nagyvárad tér 1. Dr. Müller Péter orvosigazgató "s.k." címére ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1449-002/2019 , valamint a munkakör megnevezését: csecsemő és gyermekintenzívterápiás vagy csecsemő és gyermekgyógyász szakorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet címére történő megküldésével (1097 Budapest, Nagyvárad tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1449-002/2019, valamint a munkakör megnevezését: csecsemő és gyermekintenzívterápiás vagy csecsemő és gyermekgyógyász szakorvos.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat folyamatosan - a pályázati bizottság véleményét figyelembe véve- az orvosigazgató bírálja el és dönt, hogy élni kíván-e kinevezési jogával. Sikertelen pályázat esetén az értesítést követően 15 napon belül a Bérszámfejtési, Munkaügyi és Humánpolitikai Osztályon a pályázat átvehető. Ezt követően a pályázati anyag megsemmisítésre kerül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Intézmény honlapján - 2019. június 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dpckorhaz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések