Állások keresése - kontrolling munkatárs - Nagyatádi Kórház | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekkontrolling munkatárs

Nagyatádi Kórház

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nagyatádi Kórház
Igazgatás

kontrolling munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7500 Nagyatád, Bajcsy-Zsilinszky utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 adatszolgáltatás az intézet vezetősége részére  javaslattétel a meglévő kontrolling folyamatos fejlesztésére vonatkozóan  költségek elemzése, költségallokációk, költséghely struktúra kialakítása  közreműködés a belső és külső ellenőrzések során  közreműködés a költségfelosztásban, a kapcsolódó vetítési alapok meghatározásában  különböző nyilvántartások vezetése  pénzügyi teljesítményekre vonatkozó elemzések, adatszolgáltatások készítése  részvétel a havi és éves zárási folyamatokban  részvétel a stratégiai célokat támogató új kontrolling folyamatok kialakításában  részvétel az eredmények kiértékelésében, közbenső kalkuláció készítése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, vagy főiskolán, gazdálkodási szakon szerzett felsőfokú szakképzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés,

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

        Egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyvelői képesítés,

        államháztartás területén szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        egészségügy működésében vagy a kontrolling területén szerzett ismeret, gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        CT-Ecostat program ismerete

Elvárt kompetenciák:

        pontos, precíz, önálló munkavégzés,

        együttműködési készség,

        problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak - a pályázati eljárással összefüggésben szükséges mértékig - kezeléséhez hozzájárul

        nyilatkozat, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik

        részletes szakmai életutat bemutató önéletrajz

        végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        igazolvány másolata a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szentgróti József gazdasági igazgató nyújt, a 06/82/504-405 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagyatádi Kórház címére történő megküldésével (7500 Nagyatád, Bajcsy-Zsilinszky utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 09/625/2019 , valamint a munkakör megnevezését: kontrolling munkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Nagyatádi Kórház címére történő megküldésével (7500 Nagyatád, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 09/625/2019, valamint a munkakör megnevezését: kontrolling munkatárs.

        Személyesen: az intézet Bér- és Munkaügyi Osztályára történő pályázati anyag leadásával, Somogy megye, 7500 Nagyatád, Bajcsy-Zsilinszky utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázati anyagokkal kapcsolatban a munkáltató által összehívott bizottság dönt, a pályázó személyes meghallgatását követően.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Állami Egészségügyi Ellátó Központ - 2019. június 25.

        Nagyatádi Kórház honlapja - 2019. június 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az illetmény megállapítása az 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezésein túlmenően a Felek közötti megállapodás alapján történik.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagyatadikh.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések