Állások keresése - Vak Bottyán Óvoda és Bölcsőde, Intézményvezető - Simontornya Város Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekVak Bottyán Óvoda és Bölcsőde, Intézményvezető

Simontornya Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Vak Bottyán Óvoda és Bölcsőde

Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7081 Simontornya, Széchenyi utca 60.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, dönt az intézmény működésével kapcsolatosan minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, közalkalmazotti szabályzat, nem utal más hatáskörébe. Felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját, képviseli az intézményt.0/582+

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

        szakmai - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        büntetlen előélet és teljes cselekvőképesség - magyar állampolgárság - az óvoda köznevelési intézményben óvodapedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség - pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség - legalább öt év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - a köznevelési intézményben pedagógus munkakörben határozatlan időre teljes munkaidőre szóló közalkalmazottként történő alkalmazás, vagy a megbízással eg

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - a pályázó szakmai életrajza, a szakmai életút dokumentált bemutatásával (a közalkalmazotti besoroláshoz), - az intézmény vezetésére, fejlesztésre vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel (vezetési program), - hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul - a szakirányú főiskolai (óvodapedagógusi) végzettséget és szakképzettséget, illetőleg pedagó

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Simontornya Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7081 Simontornya, Szent István király u. 1 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ST/1753/2019 , valamint a beosztás megnevezését: Vak Bottyán Óvoda és Bölcsőde, Intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Simontornya Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7081 Simontornya, Szent István király utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ST/1753/2019, valamint a munkakör megnevezését: Vak Bottyán Óvoda és Bölcsőde, Intézményvezető.

        Személyesen: Csőszné Kacz Edit, Tolna megye, 7081 Simontornya, Szent István király u. 1 . .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 29.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.simontornya.hu/palyazatok honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések