Állások keresése - villanyszerelő gyakorlati oktató - Zalaegerszegi Szakképzési Centrum | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetések



villanyszerelő gyakorlati oktató

Zalaegerszegi Szakképzési Centrum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Zalaegerszegi SZC Keszthelyi Asbóth Sándor Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

villanyszerelő gyakorlati oktató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8360 Keszthely, Gagarin u. 2-4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

villanyszerelő és erősáramú elektrotechnikus szakmai gyakorlati órák megtartása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, szakirányú szakképesítés, felsőfokú végzettség vagy középfokú végzettség és mestervizsga, valamint 5 év szakmai gyakorlat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz,

        Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának pályázattal összefüggő sokszorosításához, továbbításához harmadik személy részére,

        A pályázat hirdetője, a pályázót tájékoztatja, hogy a létre nem jött közalkalmazotti jogviszony esetén a pályázati adatokat az eljárás járultával törli. A munkakörre alkalmas pályázó külön hozzájáruló nyilatkozata esetén elérhetőségi adatait 1 évig nyilvántartja a hirdető, majd 1 év elmúltával törli az adatokat. (GDPR)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. november 5. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (8360 Keszthely, Gagarin u. 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZC-2021-1104/2019 , valamint a munkakör megnevezését: villanyszerelő gyakorlati oktató.         Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Kinizsi út 74. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZC-2021-1104/2019, valamint a munkakör megnevezését: villanyszerelő gyakorlati oktató.

és

        Elektronikus úton Csótár András tagintézmény-vezető részére a suli@asboth.sulinet.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 11.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések