Állások keresése - aljegyző-osztályvezető - Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekaljegyző-osztályvezető

Mosonmagyaróvár Város Polgármestere

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal
Önkormányzati osztály

aljegyző-osztályvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9200 Mosonmagyaróvár, Fő u 11.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata értelmében aljegyzői feladatait az önkormányzati osztályvezetői feladatokkal kapcsolt munkakörben látja el.

Ellátandó feladatok:

Mötv 81.§

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Mötv 81.§


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Önkormányzati osztály

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 16

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) közszolgálati tisztviselők díjazásáról szóló 23/2015. (IX. 28.) önkormányzati rendelet és az Egységes Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, - jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,

        Közigazgatási szakvizsga,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        - legalább öt év vezetői gyakorlat;

        nem áll a Kttv.39.§ (1) bekezdése szerinti büntető eljárás hatálya alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        a feladat ellátásával összefüggésben hasznosítható további felsőfokú végzettséggel rendelkezik

        angol, német, francia nyelvvizsga (vagylagos);

        felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - pályázó legfontosabb személyi adatai

        - 3 hónapnál nem régebbi bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. törvény 42.§ (1) bekezdése alapján

        - a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti önéletrajzot a pályázó eddigi munkaköreinek, tevékenységének leírása

        - jelenlegi munkaköre, beosztása

        - képesítést igazoló dokumentumok másolata

        - nyilatkozat arról, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul

        - nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről

        - nyilatkozat arról, hogy nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, mely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható

        - nyilatkozat arról, hogy a 2011.évi CXCIX. törvény kinevezési feltételeinek megfelel

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fehérné dr.Bodó Mariann jegyző nyújt, a +36/96/577806 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (9200 Mosonmagyaróvár, Fő u 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ÖHO/914-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző-osztályvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (9200 Mosonmagyaróvár, Fő utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ÖHO/914-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: aljegyző-osztályvezető.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázó(ka)t a polgármester és a jegyző együttesen hallgatja meg. A pályázati eljárás lezárását követően a pályázó(k) értesítést kap(nak) annak eredményéről. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Kisalföld napilap - 2019. június 18.

        Mosonmagyaróvár Város honlapja - 2019. június 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mosonmagyarovar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések