Állások keresése - szakmai gyakorlati oktató/ informatika - Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekszakmai gyakorlati oktató/ informatika

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

BMSZC Neumann János Számítástechnikai Szakgimnáziuma

szakmai gyakorlati oktató/ informatika

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1144 Budapest, Kerepesi út 124.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Ágazati informatika tantárgy kerettantervi követelményeknek és a helyi tantervnek megfelelő oktatása szakgimnáziumi osztályokban 9-12. évfolyamon, valamint nyelvi előkészítő osztályban. Ezen belül alapvetően Linux és CISCO ismeretek oktatására keresünk kollégát. Iskolai, kerületi, területi, országos versenyekre való felkészítés, lebonyolításban való részvétel.Tanmenet szerinti haladás a tanórákon, a tanulók előrehaladásának értékelése. Szülőkkel, kollégákkal való kapcsolattartás, tájékoztatás az e-krétán keresztül. Nevelőtestületi értekezleteken, fogadóórákon való aktív részvétel. Az iskola értékrendjének megfelelő magatartás, és arra nevelés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, informatika szakos felsőfokú végzettség és szakképzettség; a szakképzés szakirányának megfelelő szakos tanár, a szakképzés szakirányának megfelelő szakoktató, a szakképzés szakirányának megfelelő felsőfokú végzettség, középiskolai végzettség és a szakiránynak megfelelő államilag elismert legalább középszintű szakképesítés, továbbá legalább öt év, az adott szakiránynak megfelelő szakmai gyakorlat,

        Felhasználói szintű LINUX és rendszergazdai ismeretek, vagy hálózati elméleti és gyakorlati tudás, ismeret,

        kreativitás, kollegialitás, csapatmunkára való alkalmasság, empátia, tolerancia

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, középiskolai informatika tanár,

        IKT eszközhasználat az oktatásban

        Az informatikus szakma oktatásához és a tanításhoz szükséges ismeretek

Elvárt kompetenciák:

        önálló munkavégzésre és csapatban való tevékenységre alkalmasság, megoldáskereső hozzáállás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz • iskolai végzettség és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata • sikeres pályázat esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány • a pályázó nyilatkozata, hogy személyes adataiba a pályáztató betekinthet

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Menyhárt Erika tagintézményvezető nyújt, a +3670 198 0146 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KJT-051404-4/2019 , valamint a munkakör megnevezését: szakmai gyakorlati oktató/ informatika .         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (1146 Budapest, Thököly út 48-54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KJT-051404-4/2019, valamint a munkakör megnevezését: szakmai gyakorlati oktató/ informatika .

        Elektronikus úton Menyhárt Erika tagintézményvezető részére a menyhart.erika@njszg.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések