Állások keresése - kollégiumi nevelőtanár - Pécsi Szakképzési Centrum | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekkollégiumi nevelőtanár

Pécsi Szakképzési Centrum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Szakképzési Centrum
II. Béla Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

kollégiumi nevelőtanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7720 Pécsvárad, Vak Béla u. 8.

Baranya megye, 7720 Pécsvárad, Kossuth u. 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kollégiumi nevelési feladatok (szilencium, csoportfoglalkozás tartása, a kollégista tanulók szabadidős tevékenységének szervezése), eseti helyettesítési feladatok ellátása a kollégiumban, illetve az iskolában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, tanári végzettség ,

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        magyar állampolgárság

        munkaköri egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        az iskola profiljában használható szak, szakma (testnevelés-önvédelem, rendészet, vagyonvédelem, élelmiszeripari mérnöktanári végzettség, angol stb.)

        egyetemi végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        szakmai önéletrajz

        sikeres pályázat esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 26. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zakk Anna igazgató nyújt, a 0672/465-030 illetve a 0670/399-2815 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (7720 Pécsvárad, Vak Béla u. 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PSZC-M/786-3/2019 , valamint a munkakör megnevezését: kollégiumi nevelőtanár.         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (7622 Pécs, Batthyány utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PSZC-M/786-3/2019, valamint a munkakör megnevezését: kollégiumi nevelőtanár.

        Elektronikus úton Zakk Anna igazgató részére a zakk.anna01@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: PSZC II. Béla Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma titkárságán, Baranya megye, 7720 Pécsvárad, Vak Béla u. 8. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bela2.hu - 2019. június 27.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések