Állások keresése - 2 fő tanító - Salgótarjáni Tankerületi Központ Kállói II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetések2 fő tanító

Salgótarjáni Tankerületi Központ Kállói II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kállói II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola - Alsó Tagozat

2 fő tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2175 Kálló, Kossuth utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az általános iskola alsó tagozatos tanulók nevelő - oktató feladataival kapcsolatos teendők ellátása, felügyelet biztosítása. Közreműködés az iskola életében, kiemelten a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók életének segítése. Kapcsolattartás az iskola vezetőjével, iskolai nevelőkkel, osztályfőnökökkel, szülőkkel. A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók életkornak megfelelő, szakszerű nevelése, oktatása. Ezzel összefüggésben kötelességeit a Nemzeti Köznevelési törvény 62.§-a írja elő.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, /Egyetem intézmény típusának megfelelő, jogszabály által előírt végzettség,

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó szakmai önéletrajza

        az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a 1992. évi XXXIII. tv. 20. § szerinti büntetőeljárás hatálya alatt nem áll

        nyilatkozat (a pályázónak a 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény alapján nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul-e teljes pályázati anyagának a véleményezők és döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Koncz Csilla intézményvezető-helyettes nyújt, a 06-32/477-027 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Salgótarjáni Tankerületi Központ Kállói II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola címére történő megküldésével (2175 Kálló, Szent István király utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/116/01469-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő tanító.         Postai úton, a pályázatnak a Salgótarjáni Tankerületi Központ Kállói II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola címére történő megküldésével (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/116/01469-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: 2 fő tanító.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 9.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések