Állások keresése - 2 fő tanító - Észak-Budapesti Tankerületi Központ | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetések2 fő tanító

Észak-Budapesti Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Medgyessy Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

2 fő tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1039 , Medgyessy Ferenc utca 2-4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Alsó tagozaton történő tanítás, egyéb pedagógiai feladatok ellátása a munkaköri leírás és a vonatkozó jogszabályok szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, tanítói végzettség,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        német nemzetiségi tanító vagy technika, vagy magyar nyelv és irodalom műveltségterület,

        IKT jó szintű alkalmazása, tehetséggondozó foglalkozásokban tapasztalat

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikációs és empátiás készség,tolereancia,innovatív szemlélet,szakmia felelősségvállalás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata(pályakezdő pályázónál a záróvizsga igazolása)

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Götz-Szalai Dóra nyújt, a 06 1 388 4399 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Észak-Budapesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/188/01244/5/2019. , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő tanító.         Postai úton, a pályázatnak a Észak-Budapesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1033 Budapest, Fő tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/188/01244/5/2019., valamint a munkakör megnevezését: 2 fő tanító.

        Elektronikus úton dr.Bertókné Darócz Marianna (30/4445839) részére a bertokne.d.mariann@medgyessyisk.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat postai uton is benyújtható, kérik feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések