Állások keresése - óvodapedagógus - Vámosmikola Község Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekóvodapedagógus

Vámosmikola Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Vámosmikolai Vackor Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019-09-01-2024-08-31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019-09-01-2024-08-31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2635 Vámosmikola, Szent János tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvadavezetői feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapadagógus és pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

        szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        iskolai végzettséget, szakképzettséget, pedagógus-szakvizsgát igazoló oklevél

        szakmai önéletrajz

        vezetői program

        bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány

        a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul

        a pályázó nyilatkozata, hogy pályázatának elbírálása során a képviselő-testületi ülés nyilvánosságához hozzájárul-e

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bárdi Alex nyújt, a 0627579576 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Vámosmikola Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2635 Vámosmikola, Kossuth utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: V/19-17/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Vámosmikola Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2635 Vámosmikola, Kossuth utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: V/19-17/2019, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

        Személyesen: Bárdi Alex, Pest megye, 2635 Vámosmikola, Kossuth utca 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések