Állások keresése - kormánytisztviselő (számviteli feladatok ellátására) - Miniszterelnökség | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekkormánytisztviselő (számviteli feladatok ellátására)

Miniszterelnökség

                           

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Miniszterelnökség
Pénzügyi és Számviteli Főosztály

kormánytisztviselő (számviteli feladatok ellátására)

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1072 Budapest, Nagy Diófa utca 11.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Elvégzi az éves költségvetési beszámoló, az időközi mérlegjelentések és az időközi költségvetési jelentések elkészítéséhez kapcsolódó feladatokat. Elvégzi a havi, negyedéves és éves főkönyvi egyeztetési és zárlati feladatokat. Figyelemmel kíséri a függő tételek állományának és a folyószámláknak az alakulását. Elkészíti a kincstári és irányítószervi adatszolgáltatásokat. Elvégzi a havi főkönyvi egyeztetéseket, a szükséges ERA rendezéseket. Rögzíti a főkönyvben a személyi juttatásokkal és a munkaadókat terhelő adókkal és járulékokkal kapcsolatos gazdasági eseményeket.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés, legalább középfokú szakirányú végzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Mérlegképes könyvelői szakképesítés,

        Microsoft Office alkalmazások magas szintű ismeret,

        Minimum 2 éves államháztartási számviteli gyakorlat,

        Hozzájárulás nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Államháztartási szervezetek költségvetési gazdálkodásának magas szintű ismerete,

        Mérlegképes könyvelői szakképesítés államháztartási szakon,

        Egyetemi, vagy főiskolai szintű szakirányú (gazdasági) felsőoktatásban szerzett szakképzettség,

        FORRÁS SQL program ismerete,

        MS Word és Excel felhasználói szintű ismerete.

Elvárt kompetenciák:

        Megbízhatóság,

        Terhelhetőség,

        Elhivatottság,

        Önálló és pontos munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,

        Motivációs levél

        Végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentum(ok) másolata,

        Nyelvtudást igazoló dokumentum(ok) másolata,

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,

        Nyilatkozat büntetlen előéletről,

        A tárgyban kérjük feltétlenül megjelölni a munkakör azonosítóját: 30/06/19 – kormánytisztviselő

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Miniszterelnökség címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 30/06/19 , valamint a munkakör megnevezését: kormánytisztviselő (számviteli feladatok ellátására).         Postai úton, a pályázatnak a Miniszterelnökség címére történő megküldésével (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 30/06/19, valamint a munkakör megnevezését: kormánytisztviselő (számviteli feladatok ellátására).

        Elektronikus úton Balajti Brigitta Emese részére a human@me.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtási határidőt követően 15 napon belül kerülnek elbírálásra. A kiválasztott pályázók személyes interjún vesznek részt, ahol szakmai és személyes rátermettségüket vizsgáljuk. A pályázat eredményéről a személyes interjún részt vett jelöltek az elbírálásra előírt napot követő 15 napon belül elektronikus úton értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A pályázatokat csak akkor tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi – jelen felhívásunkban feltüntetett – formai és tartalmi feltételnek megfelelnek. A kiírt munkakörre határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszonyt létesítünk 6 hónap próbaidő kikötésével. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy amennyiben pályázati anyagukban külön mellékelt nyilatkozattal kifejezetten kérik, lehetőség van eredménytelen pályázat esetén önéletrajzuk egy később megüresedő pozíció betöltése érdekében bekerüljön a Miniszterelnökség kiválasztási adatbázisába, legfeljebb 6 hónapos időtartamra. Ha ilyen nyilatkozatot a pályázó nem tesz, akkor – eredménytelen pályázat esetén – pályázati anyaga az adatvédelmi előírásoknak megfelelően megsemmisítésre kerül. Az adatkezelés hozzájáruláson alapul, hozzájáruló nyilatkozatában foglaltakkal Ön kifejezetten, írásban hozzájárul az önéletrajzában foglalt valamennyi személyes adatának kezeléséhez. Az önéletrajz részletes tartalmát a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szabályozza. Az adatokat a Humánpolitikai Főosztály toborzási adatbázisát kezelő munkatársai dolgozhatják fel, valamint kizárólag ők és az esetlegesen megüresedő pozíció szerinti szervezeti egység vezetői ismerhetik meg. Tájékoztatjuk, hogy Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, zárolását, illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését. Tájékoztatjuk, hogy a további együttműködést bármikor, indokolás nélkül megtagadhatja. Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megilletik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben biztosított jogorvoslati lehetőségek (21-22. §).

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések