Állások keresése - óvodapedagógus - Nagylóki Csicsergő Óvoda - Bölcsőde és Konyha | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekóvodapedagógus

Nagylóki Csicsergő Óvoda - Bölcsőde és Konyha

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nagylóki Csicsergő Óvoda - Bölcsőde és Konyha

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2435 Nagylók, Hunyadi utca 5/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógus,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Óvodapedagógusi tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Gyermekszeretet, empátia, tolerancia, kreativitás, jó kommunikációs készség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga Helga nyújt, a 06-30/599-6587 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagylóki Csicsergő Óvoda - Bölcsőde és Konyha címére történő megküldésével (2435 Nagylók, Hunyadi u. 5/c. utca 5/c. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 52/2019. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Nagylóki Csicsergő Óvoda - Bölcsőde és Konyha címére történő megküldésével (2435 Nagylók, Hunyadi utca 5/c. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 52/2019., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

        Elektronikus úton nagylokiovoda@freemail.hu részére a nagylokiovoda@freemail.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Varga Helga, Fejér megye, 2435 Nagylók, Hunyadi utca 5/c. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítja. A pályázatot az intézményvezető bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Nagylók község hirdetőtáblája - 2019. június 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések