Állások keresése - fogorvos - Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekfogorvos

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

fogorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5451 Öcsöd, Dózsa György út 42.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Öcsöd Nagyközség egy vegyes körzetében a 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben meghatározott fogorvosi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai és személyes önéletrajz

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Vonatkozó jogszabályok szerinti iskolai végzettséget, szakirányú szakképesítést igazoló okiratok másolata

        Orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság

        országos orvosnyilvántartási igazolvány másolata

        a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az elbírálásban részt vevők szakmai anyagát és személyes adatait megismerhetik

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        Pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Bálint nyújt, a 56/310-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat címére történő megküldésével (5451 Öcsöd, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 417 , valamint a munkakör megnevezését: fogorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat címére történő megküldésével (5451 Öcsöd, Kossuth L. tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 417, valamint a munkakör megnevezését: fogorvos.

        Személyesen: Molnár Bálint, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5451 Öcsöd, Kossuth tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati határidő letelte után, Képviselő-testületi ülésen.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.ocsod.hu - 2019. június 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az önkormányzat térítésmentesen összkomfortos kertes házat biztosít. Az illetmény, egyéb juttatás megállapodás tárgyát képezi. Ellátottak száma 3304 fő, de adott esetben lehetőség van 5 km-es távolságban 2 másik település bevonásával 4500 fő ellátására is. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESZCsM rendeletben foglaltaknak megfelelő fogorvosi eszközök és berendezések a feladat-ellátáshoz az Önkormányzat által biztosítottak. A rendelő felújított, alacsony rezsiköltségű.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ocsod.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések