Állások keresése - óvodapedagógus - Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekóvodapedagógus

Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021.08.31-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2091 Etyek, Vörösmarty tér 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Csoportos óvónői feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapadagógus,

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy; büntetlen előélet; cselekvőképesség; óvodapedagógus: az Nkt-ban előírt iskolai végzettség; egészségügyi munkaköri alkalmasság.

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű együttműködő készség; megbízhatóság; önálló munkavégzés képessége.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz; iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai; 3 hónapnál nem régebbi, hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy annak megigényléséről szóló postai tanúsítvány, ügyfélkapus igénylés másolata; nyilatkozat arról, hogy az álláspályázatra való jelentkezéssel a pályázó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a pályázat kiírója -mint adatkezelő-, a felvételi eljárás során a szükséges mértékig és ideig kezelje.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda címére történő megküldésével (2091 Etyek, Vörösmarty tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 92 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda címére történő megküldésével (2091 Etyek, Vörösmarty tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 92, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton Zayné Gregolits Melinda részére a ovoda@etyek.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Zayné Gregolits Melinda, Fejér megye, 2091 Etyek, Vörösmarty tér 3. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató emberi erőforrás gazdálkodás szabályzata szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja az eljárás valamennyi szakaszában. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://etyekiovi.blogspot.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések