Állások keresése - matematika-fizika vagy informatika szakos tanár - Sárospataki Tankerületi Központ | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekmatematika-fizika vagy informatika szakos tanár

Sárospataki Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium

matematika-fizika vagy informatika szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3950 Sárospatak, Arany János út 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gimnáziumi tanár munkakörébe tartozó feladatok ellátása a munkaköri leírás és a vonatkozó jogszabályok szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a Pedgógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény a köznevelési intézmnyekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) kormányrendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, matematika-fizika vagy informatika szak,

        magyar állampolgárság,

        büntetlen előélet,

        cselekvőképesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz,

        végzettséget igazoló okiratok másolata,

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bujdos Mária nyújt, a mb. igazgató -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Sárospataki Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3950 Sárospatak, Arany János út 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/051/77-11/2019 , valamint a munkakör megnevezését: matematika-fizika vagy informatika szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Sárospataki Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3950 Sárospatak, Kossuth utca 44. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/051/77-11/2019, valamint a munkakör megnevezését: matematika-fizika vagy informatika szakos tanár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat visszavonására, illetve arra, hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések