Állások keresése - terápiás munkatárs - Hajdúsági Szociális Szolgáltató Központ | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekterápiás munkatárs

Hajdúsági Szociális Szolgáltató Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hajdúsági Szociális Szolgáltató Központ
Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon

terápiás munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatólag 2022. 09. 30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4080 Hajdúnánás, Magyar utca 46.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Folyamatosan figyelemmel kíséri az ellátottak mentális állapotát. Segíti az ellátottak családi és a társas kapcsolatainak kialakítását, fenntartását, rendszeres kapcsolatot tart az ellátottakkal, és azok hozzátartozóival. Tájékoztatják az ellátottakat és hozzátartozóikat az intézmény házirendjéről, a készpénz és az értéktárgyak megőrzésének rendjéről. Közreműködik az ellátottak pénzbeli járandóságainak kifizetésében, kezelésében. Megszervezi a lakók hitélet gyakorlásának lehetőségét. Ellátja a lelki gondozás feladatait. Különös figyelmet fordít az új ellátott beilleszkedésére, abban segítségére van. Közreműködik a haldokló ellátott lelki gondozásában. Javaslatot tesz a terápiás csoportok kialakítására, azokat vezeti. Szakmailag segíti a fejlesztő pedagógus, a foglalkoztatás szervező munkáját. Együttműködik az intézményvezető ápolóval, osztályvezető ápolókkal, gondozókkal az ellátottak érdekében. Segítséget nyújt az intézményből kiköltözők ügyeinek intézésében. Részt vesz a kulturális és szórakoztató rendezvények lebonyolításában. Együttműködik az egészségügyi szociális hálózattal, egyházi és karitatív szervezetekkel. Rendszeresen részt vesz esetmegbeszéléseken. Részt vesz az előgondozásban. Közreműködik az egyéni fejlesztési, gondozási tervek, rehabilitációs programok elkészítésében és megvalósításában. Vezeti a számára előírt dokumentációt.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. melléklete szerinti terápiás munkatárs munkakör betöltéséhez megfelelő végzettség,

        büntetlen előélet

        tizennyolcadik életévét betöltött személy

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, bevándorolt vagy letelepedett személy

        állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény, vagy közélet tisztasága, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem álló személy

Elvárt kompetenciák:

        empátia,

        határozottság,

        konfliktuskezelés,

        minőségi és hatékony munkavégzés,

        önálló munkavégzési képesség,

        megbízhatóság, precizitás, pontosság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

        hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázati elbírálásban részt vevők a pályázati anyagban szereplő adatokat megismerhetik

        fényképes szakmai önéletrajz

        motivációs levél

        munkakörre vonatkozó szakmai elképzelés

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy annak igénylését bizonyító dokumentum

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Simon Viktória telephelyvezető nyújt, a 30/348-33-36 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (4080 Hajdúnánás, Fürdő utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10-9/2019 , valamint a munkakör megnevezését: terápiás munkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (4080 Hajdúnánás, Fürdő utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10-9/2019, valamint a munkakör megnevezését: terápiás munkatárs.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató által kijelölt pályázati bizottság a pályázati feltételeknek nem megfelelt pályázókat nem hallgatja meg. Személyes meghallgatásra-a pályázati feltételeknek megfelelt pályázók közül-kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat a pályázati határidőre hiánytalanul benyújtják, és meghallgatásukat a szakmai bíráló bizottság szükségesnek ítéli. A jelentkezők az eredményről az elbírálást követően 8 napon belül értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Hajdú- Bihar Megyei Kirendeltségének honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Tájékoztatjuk, hogy részletes információt a munkáltatóval kapcsolatban a www.szgyf.gov.hu honlapon talál. A pályáztató fenntartja azt a jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilváníthassa.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések