Állások keresése - műszaki ügyintéző - Budapesti Történeti Múzeum | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekműszaki ügyintéző

Budapesti Történeti Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budapesti Történeti Múzeum
Ásatási Projektiroda

műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1014 Budapest, Szent György tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Ellátja a régészeti szakfeladat ellátásához kapcsolódó előkészítő, adminisztratív teendőket. Nyilvántartja és kezeli az Ásatási Projektiroda régészeti szaktevékenységeihez kötődő dokumentumokat. Közreműködik a szervezeti egység terveinek és beszámolóinak összeállításában, valamint az adatszolgáltatások és jelentések, kimutatások összeállításában. A BTM irattárazási rendjének megfelelően kezeli az Ásatási Projektiroda irattári anyagát. Kapcsolatot tart a szervezeti egységen belül, az Intézmény szervezeti egységei között, a megbízókkal és az örökségvédelmi hatósággal. Fogadja az ügyfeleket.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        múzeumi területen, vagy adminisztratív munkakörben megszerzett végzettség vagy gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

        kreativitás, rugalmasság, alkalmazkodó képesség, ,

        monotónia tűrés, jó kommunikációs készség,

        csapat részeként dolgozás képessége,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okmányok másolatai, nyilatkozat arról, hogy nincs büntetés vagy eltiltás hatálya alatt (30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány) valamint nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárás során a személyes adatai kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sárosi Edit nyújt, a 06/20-247-6635 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Történeti Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/70-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Történeti Múzeum címére történő megküldésével (1014 Budapest, Szent György tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/70-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.

        Elektronikus úton Bereczki Róza részére a bereczki.roza@btm.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        BTM Honlapja - 2024. június 3.

        Budapest Portál - 2019. június 3.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések