Warning: mysql_pconnect(): MySQL server has gone away in /chroot/home/allasokk/allasok.kozszolga.hu/html/class/database/class.MySQLConnection.php on line 26
 Állások keresése - óvodapedagógus - Bánokszentgyörgyi Pitypang Óvoda | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekóvodapedagógus

Bánokszentgyörgyi Pitypang Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bánokszentgyörgyi Pitypang Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatólag 2022. május 31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8891 Bánokszentgyörgy, Kossuth út 49,.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvoda Pedagógiai Programjában és a munkaköri leírásban foglaltak szerinti óvodapedagógusi feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Személyes adatokat is tartalmazó szakmai önéletrajz. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a kezeléséhez hozzájárul. Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok másolatai.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóthné Farkas Piroska nyújt, a 06 93/346-073 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bánokszentgyörgyi Pitypang Óvoda címére történő megküldésével (8891 Bánokszentgyörgy, Kossuth út 49. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 25/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Bánokszentgyörgyi Pitypang Óvoda címére történő megküldésével (8891 Bánokszentgyörgy, Kossuth Lajos út 49. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 25/2019, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton Tóthné Farkas Piroska részére a banokiovi@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Tóthné Farkas Piroska, Zala megye, 8891 Bánokszentgyörgy, Kossuth út 49. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkező pályázatokat az intézmény vezetője értékeli és a fenntartó önkormányzat egyetértésével dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések