Állások keresése - osztályvezető - Országos Mentőszolgálat | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekosztályvezető

Országos Mentőszolgálat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gazdasági Igazgatóság
Kontrolling Osztály

osztályvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1134 Budapest, Róbert Károly körút 77.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feladata az intézmény gazdasági folyamatainak teljes körű és folyamatos ellenőrzésének irányítása és koordinálása. Kontrolling (tervezési, elszámolási, vezetői beszámoló), valamint az elő- és utókalkulációs rendszerének kialakítása, működtetése. Az OMSZ szakmai és gazdasági tevékenységének irányítását biztosító operatív információs rendszer kialakítása. A belső kontrollrendszer működésének, a jogszabályoknak és a szabályzatoknak történő megfelelés alapján a rendszer javítása, továbbfejlesztése. Intézményfejlesztési terv elkészítésében való részvétel, egyéb jogszabályban előírt gazdasági tervek elkészítése. Szükség esetén javaslatot tesz a módszertan módosítására. Folyamatosan elemzi, nyilvántartja a lehetséges kockázatokat és javaslatot tesz azok hatásának csökkentésére. Kontrolling folyamathoz kapcsolódó statisztikák, kimutatások készítése, gazdasági hatékonysági és eredményességi vizsgálatok elvégzése. Ezzel kapcsolatos ajánlások és javaslatok megfogalmazása. Az OMSZ statisztikai adatszolgáltatási feladatainak teljesítése. A keretgazdálkodás kialakítása és működtetése. A menedzsment részére döntés előkészítési tanulmányok készítése. Részt vesz a negyed éves és az év végi számszaki és szöveges beszámoló elkészítésében a menedzsment részére. Feladata havi rendszerességgel, illetve ad hoc. jellegű jelentések készítése a menedzsment részére.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, felsőfokú közgazdasági végzettség,

        Kontrolling területen szerzett - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat

        Pénzügyi, ellenőrzési, kontrolling területen szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat

        Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, Informatikai, illetve rendszerszervezői szakirányú képzettség

        Egészségügy területén szerzett tapasztalat

        Kontrolling rendszer/program használatában való jártasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz

        motivációs levél

        Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        90 napnál nem régebbi (a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésének megfelelő) erkölcsi bizonyítvány

        Fizetési igény megjelölése

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Országos Mentőszolgálat címére történő megküldésével (1055 Budapest, Markó utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13000/37/2019 , valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Országos Mentőszolgálat címére történő megküldésével (1055 Budapest, Markó utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13000/37/2019, valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető.

        Elektronikus úton Kulás Mónika mb. Humánstratégiai és HR Igazgató részére a palyazat@mentok.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.mentok.hu - 2019. június 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Országos Mentőszolgálat, mint álláspályázatot hirdető a beküldött pályázatokat, illetve az abban foglalt adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján kezeli. A benyújtott és kiválasztásra nem került pályázati anyagok az elbírálásra előírt határidőt követő 15 munkanapon belül törlésre/megsemmisítésre kerülnek. Amennyiben a pályázó pályázatát nem elektronikus úton nyújtja be, az Országos Mentőszolgálat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. Évi XXXIII. törvény 20/A. § (7) bekezdése alapján, sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyagot visszajuttatja. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási határidejétől számított kilencven napon belül nem veszi át, azokat megsemmisíti és a pályázó személyes adatait töröli

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések