Állások keresése - óvodapedagógus - Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekóvodapedagógus

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6050 Lajosmizse, Attila utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Munkakörét a Pedagógiai Program, az SZMSZ és Házirend alapján látja el.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

        Magyar Állampolgárság

        Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Végzettséget igazoló dokumentumok

        Egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentumok

        Korábbi munkaviszonyra vonatkozó igazolás, szakmai ajánló levél

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (speciális - gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 11/A. § (8) bekezdés a)-d) pontja

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 26. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kocsis Györgyné, Kunné Sipos Ágnes, Szenekné Molnár Dóra nyújt, a 06-76/356-560 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (6050 Lajosmizse, Attila utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: LMÓVODA/262-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (6050 Lajosmizse, Attila utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: LMÓVODA/262-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

        Elektronikus úton Kocsis Györgyné részére a mizsovi@lajosmizse.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Pályázat részeként benyújtandó iratok hiányos megküldése esetén a benyújtott pályázat érvénytelen. Az intézményvezető dönt a nyertes pályázatról, amely a tartalmi és formai követelményeknek megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati kiírást visszavonja. Ezzel összefüggésben a pályázatot benyújtók kártérítési igénnyel nem élhetnek. Kinevezése határozatlan idejű.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde honlapja: www.meseretovoda.hu - 2019. június 3.

        Lajosmizse Közös Önkormányzati Hivatal www. lajosmizse.hu - 2019. június 3.

        Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde tagintézményeinek hirdetőtáblája - 2019. június 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kinevezése 4 hónapig megbízással - nyugdíjas óvodapedagógus felmentési idejének lejártáig - majd közalkalmazotti jogviszonyban történik.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések