Állások keresése - Óvodapedagógus - Erdőtarcsai Kerekerdő Óvoda | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekÓvodapedagógus

Erdőtarcsai Kerekerdő Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Erdőtarcsai Kerekerdő Óvoda

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2177 Erdőtarcsa, Dózsa utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása, a 3-7 éves gyermekek testi - lelki - és szellemi gondozása, nevelése, fejlesztése. Továbbá minden olyan feladat, melyet a nemzeti köznevelésről szóló törvény és az intézmény alapdokumentumai tartalmaznak.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Végzettséget igazoló bizonyítvány(ok) másolata

        Erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előéletről és arról, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt)

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában szereplő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Számporné Kiss Viola Ilona nyújt, a 32/478122 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Erdőtarcsai Kerekerdő Óvoda címére történő megküldésével (2177 Erdőtarcsa, Dózsa utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: erd/88-4/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Erdőtarcsai Kerekerdő Óvoda címére történő megküldésével (2177 Erdőtarcsa, Dózsa utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: erd/88-4/2019, valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

        Elektronikus úton Számporné Kiss Viola Ilona részére a kerekerdo2177@freemail.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Számporné Kiss Viola Ilona, Nógrád megye, 2177 Erdőtarcsa, Dózsa utca 7. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Számporné Kiss Viola Ilona óvodavezető bírálja el Csizmár Gyula polgármester egyetértésével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kallo.hu - 2019. május 28.

        www.erdotarcsa.hu - 2019. május 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.erdotarcsa.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések