Állások keresése - építéshatósági ügyintéző - Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetéseképítéshatósági ügyintéző

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal

építéshatósági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Ellátja az osztályvezető által meghatározott terület építésügyi hatósági feladatait a hatályos építésügyi jogszabályok alapján.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Építéshatósági engedélyezési eljárások lefolytatása, a kiadmányozandó iratok, döntések tervezetének elkészítése. Építésrendészeti eljárásokban kiadmányozandó iratok, döntések tervezetének elkészítése. Kiadmányozandó hatósági bizonyítványok tervezetének elkészítése. Szakhatósági nyilatkozatok beszerzéséhez, az ügyfél nyilatkozattételre való felhívásához, hiánypótlásra való felszólításához szükséges iratok tervezetének elkészítése. Az ügyiratokkal kapcsolatos helyszínelési feladatok ellátása, ezekről az előírt tartalommal feljegyzés, jegyzőkönyv készítése. Az ügyfélfogadással kapcsolatos feladatok ellátása: felvilágosítás, tájékoztatás adása az ügyfelek részére, jegyzőkönyv készítése. Az elsőfokú építésügyi határozatok végrehajtásának ellenőrzése, a végrehajtás érdekében kiadmányozandó iratok tervezetének elkészítése. Az elkészített iratok – jegyzői utasítás szerinti – kiadmányozása. Nyilvántartások, statisztika vezetése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Képviselő-testület köztisztviselők és ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 30/2014. (XI.18.) rendelete és a Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, egyetem,

        Egyetemi szintű építészmérnöki, vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség.

        Alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség, vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség.

        Munkakörre vonatkozó foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.

        Jogviszony létesítése esetén vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Építéshatósági gyakorlat.

        ÉTDR, e-napló ismeret.

        Gyakorlott szintű számítógépes ismeretek.

        Közigazgatási alap-, és szakvizsga megléte.

        Építésügyi A, B, C modul vizsga megléte.

Elvárt kompetenciák:

        együttműködés, kapcsolatteremtő készség,

        döntésképesség,

        kommunikációs készség írásban és szóban,

        konfliktuskezelési képesség,

        szakmai ismeret,

        tanulási, fejlődési hajlam,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz a Kttv. 45. § (4) bekezdésében foglalt egységes adattartalommal, és a megpályázott pozíció feltüntetésével.

        Motivációs levél.

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata.

        A Kttv. 42. § (1) és (3) bekezdése szerinti, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az igénylésről.

        Postai úton beadott pályázat esetén csatolni szükséges a pályázati anyaghoz a www.zuglo.hu weboldalról letölthető adatkezelési tájékoztató megismerését követően a pályázó által aláírt, az adatkezeléshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Léhmann Balázs nyújt, a +36 1 872 9367 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1145 Budapest, Pétervárad u. 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HUM/900015-15/2019 , valamint a munkakör megnevezését: építéshatósági ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1145 Budapest, Pétervárad utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HUM/900015-15/2019, valamint a munkakör megnevezését: építéshatósági ügyintéző.

        Elektronikus úton a kért adatok és dokumentumok feltöltésével, valamint a pozíció megjelölésével a www.zuglo.hu (Hivatal-Karrier menüpont) oldalon keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az állás betöltéséről a jegyző dönt. Eredményes pályázat esetén határozatlan idejű köztisztviselői kinevezésre kerül sor 6 hónap próbaidő kikötésével. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.zuglo.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Hivatalban a köztisztviselői illetményalap 45 000,- forint. • Cafetéria juttatás a próbaidő alatt is. • Mobiltelefon flotta kedvezmény. • Ingyenes állatkerti belépő. • Ingyenes uszoda használat. • Korlátlan, ingyenes kávéfogyasztás. • Utazási támogatás a jogszabályi előírásoknak megfelelően. • Könnyen megközelíthető munkahely. • Egyműszakos munkarend.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zuglo.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések